Annonse
Omdiskutert: Viken-regionen strekker seg fra Halden til Hallingdal og vil bli Norges mest folkerike region, med mindre Arbeiderpartiet klarer å få med seg KrF på å sette en stopper for planene i Stortinget. FOTO: CARSTEN ØHRN

Lunken KrF-respons på Aps Viken-forslag

Arbeiderpartiet vil prøve å få flertall for å skrinlegge Viken-regionen i Stortinget, men trenger KrF for å få flertall.

Annonse
Lokale nyheter

– Det vi klamrer oss til er en valgdebatt på TV mellom Slagsvold Vedum og Hareide, hvor Hareide ikke var udelt begeistret for de grensene som er tegnet opp i regionreformen, sier Lise Christoffersen (Ap) til Dagsavisen Fremtiden.

Sammen med partikollega Martin Kolberg fra Buskerudbenken og fire andre stortingskolleger fra Akershus og Østfold, har hun fremmet forslag til Stortinget om å skrote Viken-regionen og la Buskerud, Østfold og Akershus bestå.

Mye motbør

Sammenslåingen av de tre fylkene til én region med navn Viken har møtt mye motbør, men fikk flertall på Stortinget denne sommeren. De tre fylkene har en etter en sagt nei til å bli en del av regionen. Stortingsvalget har ført til at det borgerlige flertallet har blitt mindre, og derfor prøver Ap seg nå igjen, i håp om å få med seg KrF på laget.

Skiller mellom reformene

Torild Bransdal er en av KrFs nye representanter på Stortinget denne høsten og har uttalt klart i Aftenposten at hun er imot tvangssammenslåing av kommuner. Når det kommer til tvangssammenslåing av fylker, er tonen imidlertid en annen.

– Jeg har skilt veldig på kommunereform og regionreform. Når det gjelder regionreform står jeg på det vår partileder har sagt, sier Bransdal til Dagsavisen Fremtiden.

Betyr dette at du er mot tvang når det gjelder kommunesammenslåing, men for tvang når det gjelder å slå sammen fylker?

– Nei, men forholder meg til den politikken som KrF har på dette området, sier Bransdal, som understreker at hun ikke vil forskuttere hva hun kommer til å stemme i Stortinget når saken kommer opp.

KrFs gruppeleder i fylkestinget i Buskerud, Trond Johansen, liten tro på at Ap får med seg KrF på å snu om Viken.

– Jeg kan ikke tenke meg at KrF vil prioritere dette i forhandlingene med regjeringspartiene, sier han.

Annonse