– Lett å «forsvinne» nå

Om du vet om noen du lurer på om kan ha det vanskelig, send en melding, ta kontakt, vis at du bryr deg! Det er litt for lett å «forsvinne» i den hverdagen vi nå plutselig fikk, er minoritetsrådgiver Rebecca Annesdatters råd.

Hvem: Rebecca Annesdatter (38)

Hva: Minoritetsrådgiver ved Galterud ungdomsskole

Hvilken bekymring bør vi ha med hensyn til negativ sosial kontroll når skolene er stengt?

– Alle barn som har det vanskelig i sin hjemmesituasjon er i en ekstra sårbar situasjon akkurat nå, fordi de ikke har tilgang til fristedene som skole, venner og fritidsaktiviteter utgjør. Steder hvor de treffer trygge voksne. Hva sosial kontroll angår, foregår allerede mye av denne på sosiale medier. Nå som bruken av disse har fått et oppsving, er det rimelig å tro at mye av kontrollen som tidligere har vært knyttet til innetider, vennevalg og fritidsaktiviteter, etter hvert blir mer overført til den digitale verden. Jeg snakker allerede mye med ungdom med retten til privatliv. Det er ingen grunn til at den ikke skal ivaretas, selv om man sitter hjemme.

Har dere fått noen føringer fra høyere hold?

– Ja, vi er pålagt å skaffe oss oversikt over elever ved skolen som kan være ekstra sårbare, og følger opp tett de vi tenker kan være utsatt i større grad enn andre. Det kan være alt fra elever som sliter med skolehjelp hjemme fordi foreldrene ikke behersker det norske språket fullt ut, til barn som lever i hjem med svært høyt konfliktnivå eller andre typer vold og omsorgssvikt. Et annet og viktig aspekt er dessuten den psykiske helsen, og hvordan den påvirkes av situasjonen vi nå ser. På mange måter lurer jeg på om det bare er «stille før stormen», og at vi vil se betydelig mer til de psykiske implikasjonene på sikt.

Har skolen et tilbud for elever som trenger å ha kontakt?

– Ja, rådgivningsteamet på skolen drifter fortsatt det åpne samtaletilbudet vi vanligvis har på kontorene, nå via telefon og videochat. Andre aktuelle hjelpetilbud er også formidlet ut til elever.

Er det mange som tar kontakt?

– Ja, vi er i løpende kontakt med alle vi kjenner til at har det utfordrende på noe vis. Vi prøver å finne gode løsninger sammen, både hva det tekniske og psykososiale angår, og veien blir litt til mens vi går. Det er så viktig å nå ut til barn og unge akkurat nå, støtte og veilede dem på hvordan de best mulig kan ivareta sin egen situasjon. Begrenset sosial omgang, kombinert med all usikkerheten som finnes pr. nå, gir ikke de beste premissene for den psykiske helsa vår. Da er det utrolig viktig å trene elevene i egenomsorg, snakke med dem om hva de selv kan gjøre akkurat nå for at en vanskelig situasjon skal bli best mulig. På Galterud gjør vi det mye gjennom faget «Læring for livet» som er et timeplansfesta fag uten vurdering. Denne uka skal jeg ha videochat-time med to klasser, om gode tankestrategier, viktigheten av å komme seg ut, i aktivitet, dagslys, bevare livet mest mulig vanlig, med andre forutsetninger. Vi har også en chat er åpen for alle elever gjennom Teams, og vi snakker med elever hele tida, også en del utenom skoletid.

Hvordan er din uro nå, for den gruppen med elever du har fokus på?

– Jeg jobber til vanlig med å få elever ut blant venner og på fritidsarenaer, få dem til å delta i samfunnsaktiviteter, men det har jo fått helt andre premisser nå. I de hjemmene hvor foreldre ønsker kontroll, og elever begynner å bli mer ivrige på sosiale medier, kan problemene lett forflytte seg. Derfor må vi passe litt ekstra godt på nå.

Hva kan venner og kjente gjøre?

– Vær ekstra oppmerksom! De som til vanlig ikke har så mange venner, er kanskje ekstra ensomme nå. Om du vet om noen du lurer på om kan ha det vanskelig, send en melding, ta kontakt, vis at du bryr deg! Det er litt for lett å «forsvinne» i den hverdagen vi nå plutselig fikk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Hitchhiker's Guide to the Galaxy» av Douglas Adams. Ingen bøker har åpna huet mitt like mye.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fin natur og gode mennesker, gjerne i kombinasjon.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Brakkesykekonserter og videochatfester! Prøvde ut Sondre Lerche i går, det var storveies. Ellers vil jeg på generelt grunnlag oppfordre til å dra så mye digital lærdom som mulig ut av denne litt forunderlige perioden av livene våre, og minne oss selv på at vi mest sannsynlig driver både skole og en del andre tjenester nært opp til slik det kommer til å foregå i fremtiden. Det er en svært unik læringssituasjon!

Hvem er din barndomshelt?

– Min nest eldste og fem år eldre bror, han tok alle i håndbak og strakk opp mobberne. Han var bra.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg alltid er litt på African time. Jeg er dessverre kronisk tidsoptimist.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Går på gode konserter med gode mennesker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Ganske mye. Akkurat nå, for å få barna hjem fra leirene, ut av Moria og Al-Hol.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Klemmer – og kidsa!

Hvem vil du helst vært isolert med?

– Putin, han sliter jeg med å forstå.