– Lett å bli utålmodig

Det skal ikke være for behagelig å drive lokalpolitikk, mener Aps Lina Strandbråten (23). Hun tror sammenslåingen vil få fart på ting innbyggerne i de tre kommunene ønsker seg, og tar gjerne en mer sentral rolle i 2019.

– Folk skal ikke nødvendigvis merke på kroppen at vi blir en ny kommune. Det må i så fall være ved at et brukertilbud blir bedre, og i minst mulig grad ved at man mister noe man har hatt gjennom at gode tilbud flyttes, sier den unge bystyrerepresentanten fra Åssiden. Den politiske plattformen de tre kommunene har inngått har som skyggeside at en del står litt på stedet hvil – og det er lett å bli utålmodig, ser hun.

– Men det morsomme med prosessen er at det kan få fart på ting folk har hatt lyst på lenge, som ishall for hockey, eller konserthall i Harmonien – brukergrunnlaget blir større.

Vokter skole

Mens flere profiler høyere på Ap-lista – særlig kvinner – har sagt at de ikke tar gjenvalg neste år, slik flere medier har formidlet denne uka, trives Lina Strandbråten i startgropa for en prosess hun har tro på.

– De neste månedene må vi kartlegge godt hva som finnes i de tre kommunene i dag og som skal videreføres. Jeg forstår godt at mange, kanskje særlig i Svelvik og Nedre Eiker, kan frykte for sentralisering etter flere negative eksempler vi har sett, som med politireformen, sier hun.

Et eksempel på hva hun vil vokte, er Sagstedbrua i Krokstadelva – en alternativ ungdomsskole med 10–20 plasser på ungdomstrinnet.

– Skolen har gjort mye bra for dem som har gått der, og det nærmest sammenlignbare i Drammen er Nøste. Vi må passe på å ikke sette skoletrøtte ungdommer på en førti minutters busstur fordi det framstår som beleilig å samle ressursene, sier hun.

Selv om hun sitter i komiteen for kultur, idrett og byliv, har hun politiske hjertesaker på flere områder, som etterslepet på skoleutbygging i Drammen og hvordan integrering og kampen mot barnefattigdom skal løses i en enda større kommune enn dagens. Dessuten å utvikle universitetsbyen Drammen for studenter – og i et nasjonalt perspektiv, å avvikle kontantstøtten.

– Over femti prosent av dem som får kontantstøtte i Drammen har innvandrerbakgrunn. Da rammer det både mødre og barn som blir gående hjemme i et statsfinansiert utenforskap, sier hun.

Pushe nye krefter

I gårsdagens Dagsavisen Fremtiden trakk Øyvind Hvidsten (Nedre Eiker Ap) fram arbeidsmengden som følger med et lokalpolitisk verv som en årsak til å kaste inn håndkleet. Strandbråten kjenner seg igjen, men sier det også gir henne energi å bruke tida utenfor jobb på politikk.

– Det er viktig å innse hva det innebærer av innsats og tid, og velge å prioritere det. I perioder da jeg har følt det som mer tiltak å komme i gang, er det lett å sluntre med sakspapirer – men da blir det heller ikke noe gøy! For meg hjelper det mye at jeg har mange gode venner som selv er i politikken, det blir jo også en sosial arena.

– Hva er din fremste ambisjon framover?

– Det første som må vekk, er jo femten år med høyrestyre! Og så synes jeg vi var flinke på forrige liste til å ha mange unge med, også jenter. Alle partier må bli flinkere til å pushe dem, også ved å gi dem større verv når de først blir valgt. Det er viktig med nye tanker, selv om politisk erfaring naturligvis veier tungt.

Hun frykter heller ikke for at for mange forsvinner ut nå, selv om målet er å bli over tid.

– Jeg ser at man må være med lenge for å forstå mer. Men det er sunt med litt utskiftning, jeg tror det ville vært en traust gjeng som styrte ellers. Er det for behagelig å sitte i bystyret, er jeg vært usikker på hva vi faktisk fikk utrettet!