Legg nyttårsturen til Bragernesåsen

Komiteen til Bragernesåsens forskjønnelse la fram tegningene til en ny paviljong i 1896, da St. Gothards pavillion fra 1883 viste seg å være altfor liten. Slik kunne splitter nye Åspaviljongen åpne i 1889.

Av Kjell Buene

Turtipset for en av de første dagene i det nye året er en kort fottur på turveiene langs solsiden av Bragernesåsen.

Her er blir det alltid tråkket greie stier, selv om er lurt å sikre seg med brodder i tillegg. Utgangspunktet er kirketrappa til Bragernes kirke. Kirken sto ferdig og ble innviet i 1871, bare 5 år etter at Hellig Trefoldighetskirken ble flammenes rov på Gamle Kirkeplass under bybrannen i 1866.

Fra kirketrappa går du rett vestover gjennom Bragernes kirkegård til Drammen sykehus. Videre går du Thorleif Haugs vei og følger skiltene til Hamborgstrømpaviljongen. Her har det vært serveringssted helt siden Hans Andreas Selboe satt opp den første paviljongen i 1901. Dagens bygning, som ble bekostet av byens store mesen, stortingsmann Hans Hansen, ble meget populær. Parkmusikken spilte på lørdager og søndager mens familiene samlet seg ved bordene utenfor. Først på slutten av 1950- tallet måtte den gi tapt.

Fortsett til høyre opp bakken, under overrennet til Jøssingkollen. Den stammer fra 1941 og fikk sitt navn fordi hopprennene som nazistene arrangerte under krigen, ble møtt med motdemonstrasjoner. På 1950- og 60 tallet arrangerte Drammens ballklubb sammen med avisa Fremtiden hopprenn med 500- 600 deltakere, der byens skoler konkurrerte med hverandre.

Ta til høyre ved «den store ur». Thurmanns vei gjennom ura (bildet) sto ferdig i 1903. Etter å ha passert Huldrehagen, kommer du til Åspaviljongen. St. Gothards pavillion fra 1883 viste seg snart å være altfor liten. Derfor la formannen i Komiteen til Bragernesåsens forskjønnelse, Erik Thurmann, fram tegningene til en ny paviljong i 1896. Den nye paviljongen, som kostet kr. 1587,75, ble åpnet i 1889.

Åspaviljongen slik den opprinnelig var, heter det om bildet som også er trykket i Per Otto Borgens "Eventyret om Bragernesåsen".
Foto: Drammen Byarkiv

Åspaviljongen slik den opprinnelig var, heter det om bildet  i Per Otto Borgens "Eventyret om Bragernesåsen". Foto: Drammen Byarkiv
 

Etter Åspaviljongen passerer du plaketten over det fire som dannet Åskomiteen i 1880, før du fortsetter rett fram Wulfsbergchauseen som sto ferdig i 1882, oppkalt etter Carl Oscar Wulfsberg, som også var en av stifterne til Åskomiteen.

Idet veien begynner å gå nedover ser du fra høyre side av veien ned på jordet til husmannsplassen Øvre Stenstue. Mellom 1855 og 1880 bodde Gulbrand Christensen her, også kalt Hvitluggen. Han mislikte imidlertid tilnavnet sitt så sterkt at han anmeldte en kone som hadde kalt ham det, men tapte rettsaken. Han solgte blåbær på rot, og tilbød folk å spise seg mette på blåbær for to skilling eller 7 øre.

Tur i De eldres vei.
Foto: Drammen Byarkiv

Foto: Drammen Byarkiv

På Furukollen ved nedgangen til Frydenbergdammen passerer du tuftene etter Krugge- Pettersas hus (se skilt). Hun drev utsalg av øl og brus, og huset ble fjernet av kommunen for å hindre forurensing i bekken og inntaksdammen for byens drikkevann. Fra parkeringsplassen fortsetter du nedover tilbake til Bragernes kirke.

Lengde 5 km. Høydeforskjell: 100 m.