Ledelsen: - Ikke uforsvarlig

Strømsø bo- og servicesenter må tilpasse seg bemanningsnormen for sykehjem i Drammen.

ELDREOMSORG: Strømsø bo- og servicesenter må tilpasse seg bemanningsnormen for sykehjem i Drammen.

Det skriver avdelingsleder Rakel Olstad Johnsen i Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt i en e-post til Dagsavisen Fremtiden. Både virksomhetsleder Kari Johanne Tønnesen og helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald er for tida på ferie.

- 39 beboere tilsvarer behov for to nattevakter. Vi har korridorsensorer og andre elektroniske hjelpemidler som gjør at dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte, skriver Johnsen.

Hun er uenig med Fagforbundet i at det vil være uforsvarlig å bare ha to nattevakter på sykehjemmet fra nyttår:

- Vi sikrer de nødvendige hjelpemidler slik at aktivitet i en etasje raskt vil fanges opp. De aktuelle nattevaktene på jobb skal raskt kunne nå og bistå hverandre når det er nødvendig, skriver Johnsen.

Dagsavisen har også bedt om en kommentar på at de ansatte føler at de ikke klarer å gi beboerne det tilbudet de ønsker. Til det svarer Johnsen:

- Våre beboere følges opp med regelmessige medisinske kontroller. Eventuelle avvik i beboers tilstand vil raskt fanges opp og tiltak i iverksettes. Det utføres både oppfølging av fysisk og psykisk karakter. Våre avdelinger har god sykepleiedekning og de fleste ansatte har fagutdanning og skal være kompetente til å følge opp beboerne på en kvalitativt tilfredsstillende måte.

Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt er blant de tre virksomhetene i helse og omsorg som har størst overforbruk. Dagsavisen Fremtiden har spurt ledelsen om årsaken, og den er ifølge Johnsen at virksomheten ikke har klart å tilpasse seg de nye rammene for 2014.

Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt består av Strømsø bo- og servicesenter, Schwartz‘ gate og Austadgata omsorgsboliger og hjemmetjenester i området fra Nybyen til Tangen. Distriktet har i 2014 et beregnet overforbruk på tre millioner kroner. Ifølge 2. tertialrapporten til Drammen kommune skyldes dette i hovedsak for høye lønnskostnader.