Laveste antall flyktninger på mange år

Kun elleve flyktninger ble bosatt i Drammen i løpet av de første fem månedene i 2019.

Bystyret i Drammen har vedtatt å bosette 65 flyktninger i kommunen, inkludert ni enslige mindreårige flyktninger i 2019. Dersom det blir det endelige antallet, vil det være det laveste antallet som er bosatt i drammen i løpet av et år siden 2007. Den gangen bosatte kommunen 64 flyktninger.

– Vi skal bosette 56 flyktninger i 2019. Til sammen bosetter kommunen 65 flyktninger, men de resterende er enslige mindreårige flyktninger, som ikke er vårt ansvar. Det planlegges å bosette resten i løpet av høsten, sier leder ved Introduksjonssenteret i Drammen, Elisabeth Futsæter Solberg.

At kommunen tar imot færre flyktninger handler om politikk snarere enn at det er færre mennesker på flukt i verden enn tidligere.

– Det er knapt flyktninger å bosette. Det er regjeringens politikk, og den må vi rette oss etter, sier Solberg.

– Er det regjeringens strenge innvandringspolitikk som er hovedårsaken?

– Ja, det er det.

– Hva synes du om at dere tar imot og bosetter langt færre flyktninger nå enn tidligere?

– Jeg skulle ønske vi hadde rom for å ta imot flere. Det er et personlig ønske. Vi gjør jobben basert på hva politikerne har bestemt, sier Solberg.

Det lave antallet flyktninger går utover bemanningen på Introduksjonssenteret.

– Vi har allerede redusert antall ansatte, og det må fortsette i Nye Drammen, sier hun.