Langt færre arbeidsledige i Buskerud, men flere i Drammen

Nav Buskerud melder om en nedgang i arbeidsledighet på 7 prosent sammenlignet med fjoråret.

Lokale nyheter

 

Ledigheten i Buskerud var i desember på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, viser Nav-tall. I Drammen er tilsvarende tall 3,5 prosent, og arbeidsledigheten har gått opp med snaue to prosent. I Nedre Eiker, på Øvre Eiker og i Kongsberg har arbeidsledigheten derimot falt betraktelig det siste året. I Norge som helhet har arbeidsledigheten falt hele 17 prosent fra desember 2016 til desember 2017.