Landets første rene profilskole

DRAMMEN: Svensedammen skole har delt inn elevene etter hvordan de best lærer. Deretter velger de mellom profilene «aktiv for andre», «forskerspirene» og «kreativ scene».

- Jeg er elektrofrik, så dette valget var ikke vanskelig, ler Håvard Tollum Næss fornøyd.

Han og de seks andre guttene står bøyd over et bord i hjørnet av klasserommet, dypt konsentrert om lego-robotenes prestasjoner. Alle har de valgt profilretningen forskerspirene, og et av deres store prosjekter dette skoleåret er å delta i konkurransen First Lego League (FLL).

 

Roboter

Siden midten av september har alle elevene i de tre forskerspireklassene jobbet med enten markedsføring, forskning eller programmering, som er konkurransegrenene i FLL.

De regionale turneringene i FLL finner sted over hele Skandinavia 9. november. Vinnerlagene fra hver by går videre til den skandinaviske finalen. Herfra blir enkelte invitert til å delta i europafinalen - eller verdensturneringen.

- Vi i programmeringsgruppa har i oppgave å programmere robotene slik at de kan løse hindringene på bordet. Det krever stor nøyaktighet og har tatt ganske lang tid, men er mye morsommere enn vanlig skole, mener matematikkinteresserte Sivert Frydenlund (13).

Han er overbevist om at hans lag kommer helt til de internasjonale konkurransene.

Og det er liten tvil om at undervisningsformen fenger, elevene har sågar møtt opp på kveldstid - sammen med foreldrene - for å være best mulig forberedt til konkurransen.

 

Nysgjerrighet

- Vi har i lengre tid sett hvordan det tradisjonelle skolesystemet tar knekken på elevenes naturlige nysgjerrighet og læringsglede. Det var på tide å vurdere hva som kunne gjøres annerledes. Så da utfordringen kom i form av den såkalte ngdomsskolemeldingen - det vil si Stortingsmelding 22 fra 2012 - var vi ikke vonde å be, forteller entusiastisk avdelingsleder for 8. trinn Monica Elstrøm ved Svensedammen ungdomsskole på Konnerud.

Ungdomsskolemeldingen sier at norske ungdomsskoler er blitt for teoritunge og påpeker at elevene er mer motiverte for læring når de får jobbe i tråd med sine egne interesser og talenter.

Kunnskapsdepartementet har derfor gitt skolene beskjed om å trekke de praktiske metodene, som brukes i de forskjellige valgfagene, med inn i alle andre fag. Men det er foreløpig ikke kjent at noen annen skole har innført noe tilsvarende profilinndelingen på Svensedammen.

 

Første elever ut

- He he, nei, vi tok nok denne stortingsmeldingen mer alvorlig enn de fleste. Det var rektor som først nevnte dette. Allerede den helgen satte jeg meg ned og jobbet med hvordan man kunne gjøre undervisningen mer praktisk og variert for å øke lærelysten og motivasjonen hos elevene. Rektor veiledet meg underveis, og så tok vi ideene videre til ledergruppa, som i fellesskap utformet rammene for profilsystemet, sier Elstrøm.

Det meste av innholdet kom på plass i løpet av planleggingsdagene med lærerne før skolestart nå i høst, forteller hun.

- Elevene som startet i 8. trinn i år, er de første til å prøve ut profilinndelingen i praksis, sier Elstrøm.

Hun beskriver profilinndelingen som en slags linjeinndeling «light». For elevene har valgt profil ut fra egne interesser og preferanser. Alle valgfagene ved skolen er også fordelt på de tre profilretningene, og den praktiske tilnærmingen - fra skoleukas halvannen time med valgfag - skal nå gjennomsyre undervisningen i alle andre fag.

- Før vi gikk inn for denne ordningen for alvor, spurte vi også elevene om dette var noe de ønsket seg - eller om de foretrakk å fortsette med «vanlig ungdomsskole». Bare én valgte det sistnevnte, mens 165 stemte for profilvalg. Naturligvis er det mange skoleflinke elever som lærer aldeles utmerket med «gamlemetoden», men disse elevene er flinke til å lære uansett. Det skal bli veldig spennende å følge med på, ved kommende elevundersøkelser, hvorvidt denne nye ordningen kan heve det generelle motivasjonsnivået, sier Elstrøm.

pernille.vestengen@dagsavisen.no