Lagmannsretten stanser boikott

DRAMMEN: Striden i Drammen havn har fått et nytt kapittel: Borgarting lagmannsrett har bestemt at havnearbeidernes boikott av spedisjonsfirmaet Holship må stanses.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) fikk i Drammen tingrett i mars støtte for at boikotten var lovlig, og Holship ble samtidig dømt til å betale sakskostnadene til arbeidstakerforeningen.

Firmaet anket beslutningen og gikk samtidig til retten med krav om midlertidig forføyning. Borgarting lagmannsretts ga onsdag Holship medhold og slår fast at boikotten må stanses inntil en rettskraftig avgjørelse er klar.

Dermed må mellom 50 og 80 havnearbeidere avblåse planene om å hindre Holship i å losse skipet torsdag. NTF-leder Roger Hansen sier til NTB at forbundet trolig kommer til å anke kjennelsen.

Lagmannsretten slår fast at NTFs fysiske blokade av Holships anløp er ulovlig, blant annet fordi formålet ifølge retten er å fremtvinge en avtale som er i strid med konkurranseloven og EØS-avtalen.

Stridens kjerne er NTFs krav om at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere som gir fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere.

Holship vil på sin side bruke egne ansatte til lossing og lasting, og 21 av disse er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, som i likhet med NTF er underlagt LO.

Les også: Havnearbeiderne gikk til boikott mot Holship