Holship og advokat Nicolay Skarning får nå ro i flere år framover til rettstvisten mellom speditøren og havnearbeiderne er over. Norsk Transportarbeiderforbund har nå varslet at de vil anke lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Mest sannsynlig vil saken komme opp for Høyesterett i slutten av juni. FOTO: RONNY JOHNSEN

Lagmannsretten redder Holship

DRAMMEN: Havnearbeiderne har ikke lenger rett til å blokkere eller boikotte Holship ved Drammen Havn. Det bestemte lagmannsretten i går ettermiddag.

- Lagmannsrettens kjennelse tar vi som en seier. Vi håper nå det blir ro på havna i en god stund framover, sa advokaten til Holship, Nicolay Skarning, til Dagsavisen Fremtiden rett etter at kjennelsen var klar i går ettermiddag.

Klokka sju i går morges gjennomførte havnearbeiderne i Drammen en blokade mot et av Holships skip. Etter en time bestilte Holship lossing fra arbeiderne. Klokka 16 var det varslet blokade av nok et skip fra Holship. Som lyn fra klar himmel kom lagmannsrettens kjennelse som gir Holship rett til å laste og losse sine egne skip helt fram til dommen, som havnearbeiderne vant, blir rettskraftig. Det kan ta flere år, mener advokaten til Holship i Drammen.

- Nå er det slik at vi tapte saken mot havnearbeiderne i Drammen tingrett. Den dommen anket vi. Nå skal saken opp i lagmannsretten, og taper vi der, vil vi anke saken inn for EØS-domstolen. Bare disse ankene vil kunne ta opp mot to år før det foreligger en dom. Hvis vi da anker til Høyesterett, er det ytterligere ett år før vi har en rettskraftig dom, sier Skarning.

 

Les også: Havnearbeiderne gikk til boikott mot Holship

 

Ble overrasket

Havnearbeiderne reiste hjem rett etter lunsj i går ettermiddag for å hvile før boikotten klokka 16. Så kom telefonen fra Norsk Transportarbeiderforbund. Nestlederen i klubben for havnearbeiderne, Jan-Thure Hjertås, synes det er uforståelig at domskjennelsen kommer nå.

- Jeg synes jo det er dumt at vi blir nektet å boikotte Holship, når vi for noen måneder siden fikk medhold fra tingretten om at vi hadde all rett til å boikotte. Men slik fungerer altså det norske lovverket, og det forholder vi oss til, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

- Så dere vil ikke boikotte noen skip fra Holship framover?

- Nei, absolutt ikke. Vi følger spillereglene og kommer ikke til å utfordre lagmannsretten på dette.

- Hva synes du om at dere nå blir nektet boikott, på tross av at retten har sagt at dere har lov til å drive denne typen handling?

- Jeg registrerer at advokat Skarning prøver å trenere denne saken, slik at Holship kan laste og losse fram til saken kommer opp igjen. Vi hadde vel trodd at de skulle gi seg etter at de tapte i vinter. Så må jeg si at det er synd at alle rettssaker tar så lang tid at det stanser lovlige virksomheter i å utføre jobben sin, sier Hjertås.

- Er du overrasket over at Holship fortsetter sin sak mot dere?

- Nei, jeg er for så vidt ikke det. Hvis Skarning og Holship har lyst til å bruke opp pengene sine på å trenere en sak de allerede har tapt i tingretten, ja, så må de jo få lov til det. Men jeg skjønner ikke at de gidder, sier han.

 

Ikke avgjort

Advokat Skarning håper nå at havna får ro i tida som kommer, selv om han poengterer at saken ikke på noen måte er vunnet for noen av partene.

- Lagmannsretten var enstemmig, så vi håper nå at denne saken kan få ro, slik at den blir behandlet slik som den skal i rettssystemet. Vi tapte i tingretten, så vi var klar over at det ville bli en vanskelig sak i lagmannsretten. Nå ble det tatt en avgjørelse i vår favør, og det er vi glade for, sier Skarning.

- Men saken er ikke avgjort for noen av partene ennå?

- Nei, det er den ikke. Klubb­leder Tommy Mangrud og kompani har ikke tapt saken, det har heller ikke vi. Jeg er helt sikker på at det vil komme tungtveiende grunner til at rammeavtalen for havnearbeiderne skal fortsette, men vi mener samtidig at Lagmannsretten ga oss et viktig signal nå med denne kjennelsen. Vi gir oss ikke i denne saken, sier han.

 

Vanskelig situasjon

Holship er et lite spedisjonsfirma og ville neppe holdt ut økonomisk i lang tid med blokader og boikott fra arbeiderne på havna. Nå som lagmannsretten har satt en stopper for blokader, mener Skarning at saken ved havna i Drammen kommer til å bli svært viktig.

- Holship kan ikke tåle en slik boikott som varer i flere måneder. Så enkelt er det. Samtidig er de ikke alene om å være i en slik situasjon. Jeg mener at Drammen havn nå har pekt seg ut til å bli havna som vil skape presedens for resten av landet, sier Skarning.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

- Veldig overrasket over utfallet

Norsk Transportarbeiderforbund likte ikke Lagmannsrettens avgjørelse i går og mener avgjørelsen grunner i økonomiske årsaker.

- Vi er veldig overrasket over dette utfallet i og med at boikotten i Drammen har vært utført i henhold til de lover og regler som er, sier 2. nestleder i Transportarbeiderforbundet Terje Samuelsen til Dagsavisen Fremtiden rett etter at lagmannsrettens avgjørelse ble kjent.

- Advokaten til Holship sier dette er en seier for speditøren og at denne saken nå vil ta flere år å behandle?

- Ja, jeg registrerer da at advokat Skarning ser ut til å glemme forbundets ankemuligheter i denne saken. Vi vil nå kreve en muntlig forhandling i lagmannsretten, så får vi se hvordan det fortoner seg, sier Samuelsen.

- Skarning sier at det ikke ville vært økonomisk mulig for Holship å leve med blokader i mange måneder?

- Hvis de ikke klarer å håndtere sine forpliktelser på en måte som alle andre speditører må, så har de vel ikke grunnlag for å drive, sier han til Dagsavisen Fremtiden.