– Lager egne definisjoner

Frp-politikere frykter Drammen helsehus praktiserer med for få faglærte på jobb.

 

– Det er håpløst å drive politikk når man ikke kan stole på informasjonen vi får fra administrasjonen, utbryter Tanja Watnås, som står på 9.-plass på Drammen Frps liste og er sykepleier av yrke.

På forsommeren stemte alle partiene i bystyret, bortsett fra Frp, for en omorganisering av virksomheten ved Drammen helsehus, herunder den tidligere skjermede palliativ avdeling (lindrende enhet) som nå skal lokaliseres tettere på en større avdeling.

Watnås og Hilde Hovengen, 2.-kandidat for Drammen Frp, fryktet at kombinasjonen omorganisering og ferieavvikling skulle forringe tilbudet ved avdelingen, og i sommer mottok de da også flere foruroligende meldinger fra pårørende og ansatte ved helsehuset.

Blant annet skulle det til tider være flere ufaglærte enn faglærte på jobb, ble det hevdet. Ufaglærte skulle også ha blitt satt opp på vakter ved lindrende enhet, der nasjonale retningslinjer tilsier at man skal ha sykepleiere og pleiepersonell med ekstrautdanning.

Egen tolkning

Hovengen, leder for bystyrekomiteen helse, sosial og omsorg, sendte derfor flere spørsmål til rådmannens kontor.

I svaret, som kom 11. juli, svarer rådmannen at de kun hadde 2,8 prosent ufaglært hjelp på kjøkkenet på avdeling tre – som inkluderer lindrende enhet – og at det ved avdeling fire var 15,6 prosent ufaglærte.

Det presiseres også at kommunen ikke definerer de som er i «et autorisasjonsløp som helsefagarbeider, sykepleier eller lege» som ufaglærte – og at flere av disse utdanningene gir delautorisasjoner undervegs.

Rådmannen skriver videre at de følger nasjonale retningslinjer ved palliativ avdeling, og at ufaglærte ikke blir satt inn i bemanningen her.

Egen definisjon

Watnås og Hovengen mener dette må være en veldig kreativ tolkning av begreper; ikke å regne sykepleierstudenter, uten autorisasjon, blant de ufaglærte. Det betyr i så fall at helsehuset kan sette disse inn ved alle avdelinger – uten å oppgi at de bruker ufaglært hjelp. De skrev derfor til Helsedirektoratets Monica Skjøld Hjertmoen, for å få en oppklaring.

Hun skriver tilbake at «helsefaglige elever/studenter ikke defineres som faglærte før utdannelsen er fullført med vitnemål/fagbrev» – og at helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og fysioterapeuter ikke får noen form for «delautorisasjon».

Dermed sendte Hovengen inn nye spørsmål til rådmannen, der hun ber om tallene for bruk av ufaglærte, etter direktoratets definisjon, ved hver avdeling.

Ut ifra samme kriterium, ville hun vite hvor mange ufaglærte som har gått vakter ved lindrende enhet. Spørsmålene er foreløpig ikke besvart.

Klart mandag

Helse- og sosialdirektør Toril Løberg sier svaret har latt vente på seg siden spørsmålene var så omfattende, men at et utfyllende svar foreligger mandag.

– Men dette er det nok mer en diskusjon om begrepsbruk, sier hun

Løberg presiserer at både sykepleiere og vernepleiere, som har avlagt eksamen i farmakologi, kan få godkjenning til å dele ut medisiner, og at kommunen dermed ikke ser dem som helt ufaglærte.

– Naturligvis kan de heller ikke betraktes som faglærte, før de har offentlig godkjenning, sier Løberg.

Hun kan foreløpig ikke gi noe klart svar på om sykepleier- og vernepleierstudenter med medisinkompetanse har gått vakter på lindrende enhet, men lover at også dette vil bli oppklart i svaret som kommer mandag.

Hun presiserer at hun ikke oppfatter at Drammen kommune helsehus har noen praksis som går på tvers av Helsedirektoratets retningslinjer for når en ansatt er faglært.