Lise Mette Lindland er avdelingssjef i AMK. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

La på røret for tidlig - får 
advarsel etter dødsfall

HELSE: En operatør ved AMK i Drammen har fått sin andre advarsel fra 
Statens helsetilsyn.

I fjor fikk operatøren ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) inn en nødsamtale. Det var språkproblemer og innringeren virket stresset. Operatøren sendte straks ambulanse, men forsikret seg ikke godt nok om at de som var til stede hadde kontroll over situasjonen.

Etter at samtalen var avsluttet, kom politiet tilfeldigvis til stedet. De oppdaget at pasienten ikke hadde puls og startet med hjertekompresjoner. Ambulansen kom like etterpå, men pasienten overlevde ikke.

- Det er umulig å si om det kunne fått et annet utfall, sier avdelingssjef for AMK i Vestre Viken HF, Lise Mette Lindland.

 

Fikk advarsel

Statens helsetilsyn mener operatøren ikke har fulgt medisinsk indeks, som er et nasjonalt utspørringsverktøy. I tillegg mener helsetilsynet at Vestre Vikens interne retningslinjer er brutt.

Ifølge Helsetilsynet skulle operatøren innhentet flere opplysninger og ikke avsluttet samtalen med innringeren. Operatøren har derfor fått en advarsel for å ha brutt kravet til forsvarlig helsehjelp. Vedkommende har også tidligere fått en advarsel for en lignende feil.

Lindland berømmer operatøren for selv å ha varslet om det som skjedde.

- Operatøren var i tvil om henvendelsen var håndtert riktig og meldte selv avvik. Ledelsen meldte det så videre til tilsynsmyndigheten, sier hun.

- Vi tar alle avvik svært alvorlig og har gjennomgått denne saken nøye. Det er menneskelig å gjøre feil, men vi jobber kontinuerlig for å bedre våre systemer og rutiner slik at vi skal unngå det.

 

Bedre nødsamtaler

AMK i Vestre Viken mottar rundt 31.000 nødsamtaler i året. I fjor ble det opprettet to tilsynssaker, mens det hittil i år ikke har vært noen. Et eget prosjekt har gjort de ansatte flinkere til å motta nødsamtaler, ifølge Lindland.

- Vi har lyttet på lydlogger, evaluert dem og resertifisert personell. Vi vil vite at vi leverer gode nødsamtaler, sier hun.

Etter å ha hørt på 120 lydlogger fra før prosjektet og like mange etter, er ikke avdelingssjefen i tvil. Medisinsk indeks blir brukt mer riktig.

- Vi har sett en voldsom forbedring, og vi bruker fortsatt mye tid på å bli enda bedre.

silje.skiphamn@dagsavisen.no