La ned påstand om ni års forvaring for drapsforsøk ved St. Hallvard videregående skole

Aktor Vibeke Gjøslien Martins har lagt ned påstand om ni års forvaring for den tiltalte 20-åringen som i fjor knivstakk en elev 17 ganger på St. Hallvard videregående skole.

- Handlingen må anses som forsøk på overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Fornærmede var forsvarsløs, og ble stukket foran og bak, 17 stikk foran og bak, og han stikker til kniven brekker. Dette er en svært hensynsløs og grufull handling begått på skolen i skoletida, sa Martins i sin sluttprosedyre i Drammen tingrett fredag.

Gjentakelsesfare

Martins viste blant annet til at rettpsykiaterne som har vært involvert i saken mente at tiltalte var i en høyrisikogruppe med tanke på å kunne gjenta voldelige forbrytelser, og valgte blant annet derfor å legge ned påstand om forvaring, framfor fengsel.

Forvaring brukes for å beskytte samfunnet mot nye og farlige forbrytelser i fremtiden, i tilfeller hvor det anses at det er stor gjentakelsesfare. Når straffen utløpes vil det da bli tatt en ny vurdering av hvorvidt den dømte fremdeles anses å utgjøre en stor fare for samfunnet.

I tillegg til forvaring, la Martins ned påstand om at tiltalte bør dømmes til fem års kontaktforbud overfor fornærmede.

Les også: Elin og Gustav konfronterte knivstikkeren

- Ingen formildende omstendigheter

- Jeg kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter i denne saken, sa Martins i sin sluttprosedyre.

Hun mente det ikke kunne være noen tvil om at tiltalte hadde planer om å drepe henne.

- Antall stikk i seg selv taler for seg. Han hadde til hensikt å drepe henne, sa hun.

Fornærmedes bistandsadvokat Harald Stabell la på sin side ned påstand om at tiltalte må betale en erstatning på minimum 250.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Mener drapsforsøk ikke er bevist

Tiltaltes forsvarer Marius Ihlebæk mente på sin side at det ikke var bevist at tiltalte forsøkte å drepe fornærmede, og at han dermed heller burde dømmes for grov kroppskade, som også tiltalte selv har erkjent.

- Tiltalte har både i retten og under flere lange og krevende politiavhør vært klar på at han ikke på noe tidspunkt har hatt noen tanker om å ta livet av fornærmede. Han har imidlertid erkjent å ha hatt tanker om å skade henne, sa Ihlebæk under sin prosedyre.

Forsvareren mente at kriteriene for å idømme forvaring ikke foreligger i denne saken, og var uenig i påstanden om at handlingen skal ha vært overlagt.

- Jeg mener det dreier seg om en situasjonsbetinget handling begått på impuls, sa han.

Ihlebæk mente at det i saken var grunnlag for en erstatning på 150.000 til 200.000, og ikke på 250.000, slik bistandsadvokat Harald Stabell foreslo.

- Det nedlegges påstand om at tiltalte anses på mildeste måte og at oppreisningskravet anses etter rettens skjønn, sa forsvareren.

Stoler på domstolen

Jentas far sier til Dagsavisen Fremtiden at han ser frem til at dommen kommer i neste uke.

- Jeg er glad for at vi lever i en rettsstat, og vi har hele tiden tenkt at domstolen vil gi gjerningsmannen straff som fortjent, sier han.

Knivangrepet mot den nå 17 år gamle jenta, som såvidt overlevde alle knivstikkene, skjedde 4. september 2017 på St. Hallvard videregående skole i Lier.

Dom i saken faller trolig torsdag 23. august.

Les også: Politiet erkjenner at skolen burde vært varslet om drapstrusler