Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Nicoline Bjerge Schie er enige om at hverdagen må gå som normalt til tross for terrortrussel. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- La ikke
 frykten 
vinne

DRAMMEN: Det er sunt å være oppmerksom, men prøv å leve så normalt som mulig. Det er rådet fra Ap-politiker i Drammen, Nicoline Bjerge Schie.

Trusselsituasjonen mot Norge de siste dagene har gitt det norske folks trygghetsfølelse en knekk. Fotballag, frivillige og artister har trukket seg fra Norway Cup og det har vært en generell frykt for å delta i store arrangementer. Også på Gardermoen ble svært mange engstelige da strømmen gikk i helgen, noe som viser at terrorens største våpen - frykten - har slått rot også i Norge.

 

- Lev som vanlig

I det politiske landskapet i Drammen frykter man at terrortrusselen gir ringvirkninger både generelt, men også i forhold til det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Likevel går Aps Nicoline Bjerge Schie ut og advarer folk mot å la frykten styre hverdagen.

- Det er alltid sunt å være ekstra oppmerksomme, men det er ingen grunn til å gå rundt å frykte at store ting skal skje. Det er ingen vits i å ødelegge livene sine med å gå rundt og være redd for terror.

- La myndighetene ta hånd om den vanskelige situasjonen, men bortsett fra det synes jeg at vi alle skal gjøre akkurat det vi gjør til vanlig, sier Schie til Dagsavisen Fremtiden.

- Tror du at folk fortere blir redd slike trusler etter at vi selv har opplevd 22. juli?

- Det kan nok hende at folk blir litt mer redde enn hva som er nødvendig, men samtidig så er det greit at vi er på vakt også. I tillegg til 22. juli har det vært mange store terroraksjoner i utlandet så jeg skjønner at frykten også kommer til Norge - men det betyr ikke at jeg er enig i at vi skal reservere oss i forhold til hvordan vi lever livene våre. Ikke la frykten ødelegge livet ditt, sier hun.

 

Les også kommentar på Nyemeninger.no

 

Mer utrygghet

Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Drammen, mener at framtida vil være preget av slike terrortrusler og at også vi i Norge må venne oss til å leve med en utrygg terrorsituasjon, slik som andre land i Europa har levd med i en årrekke.

- Jeg tror vi kommer til å ha en konstant trussel hengende over oss i framtida, men dette må vi lære oss å leve med. Truslene av denne typen vi ser nå kommer til å bli en del av livene våre framover. Med den situasjonen vi har med vårt flerkulturelle samfunn, så blir dessverre dette en del av hverdagen vår, sier Helgheim.

- Hva tenker du om at flere og flere blir bekymret for egen sikkerhet?

- Nå har jeg selv vært på ferie, så jeg har ikke fått med meg alle nyansene, men det er klart at slite trusler gjør noe med oss, det vil komme flere trusler i årene som kommer, så vi må lære å leve med dette.

- Så vil jeg også legge til at måten myndighetene håndterer slike trusler på mest sannsynlig vil bli annerledes ved neste korsvei. Det kan godt være at man har gjort de riktige vurderingene nå, men jeg tror man finner andre måter å løse slike episoder på neste gang, sier Helgheim.

 

- Ubehagelig

Venstre-politiker Yousuf Gilani er redd for at frykten som nå sprer seg vil få ringvirkninger både for nordmenn og muslimer.

- Dette er en høyst reell terrortrussel mot vårt fellesskap i Norge. Det er viktig at vi nå ikke prøver å finne syndebukker i det norske samfunnet. Vi står alle side om side og er glad i landet vårt. Det er mange som er livredde i denne situasjonen og mange muslimer tenker på hva som vil komme av etterspill når trusselen ebber ut. Mange er bekymret fordi de er brune nordmenn, sier Gilani til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva er du mest bekymret for med denne situasjonen?

- Jeg er bekymret for hvordan etniske nordmenn vil reagere etter en slik trusselsituasjon. Selv tredje generasjons innvandrere sitter igjen med spørsmålet om de faktisk er ønsket i landet med den bakgrunnen de har, sier Gilani.

 

Stå opp for verdier

Masud Gharahkhani (Ap) er helt enig med sin partifelle Bjerge Schie i at hverdagen må gå som normalt.

- Norge står i front for verdier som handler om demokrati, menneskerettigheter og rettferdighet både nasjonalt og internasjonalt.Vi skal aldri la terrorister diktere hvordan vi skal leve, og vi som nasjon skal stå opp for de viktigste verdiene. Dessuten må vi ha tiltro til politiet, sier Gharahkhani.

ronny.johnsen@dagsavisen.no