La forslag om Viken-stans dødt

Fellesnemnda i Viken stanser ikke opp arbeidet sitt.

SV og Sp gjorde mandag et nytt forsøk på å få lagt arbeidet i fellesnemnda for Viken på is, men denne gangen fikk de ikke med seg Ap og Frp på forslaget, og arbeidet med det nye storfylket fortsetter dermed som planlagt.

Bjørn Tore Ødegaarden (Ap) mente at man nå må fortsette arbeidet med Viken, ettersom stortingsflertallet nå klart har vist for andre gang at det vil gå videre med regionreformen som planlagt.

Vibeke Limi (Frp) stilte seg bak Ap, og dermed fortsetter sammenslåingsprosessen ufortrødent videre.

Neste møte i fellesnemnda for Viken er 5. november.