Sadi Emeci (SV) er svært overrasket over at kulturskolen i Drammen i det hele tatt blir nevnt som et mulig sted å kutte i budsjettet. FOTO: RONNY JOHNSEN

Kulturpengene blir hett tema

DRAMMEN: Drammen kirkelige fellesråd (DKF) får like mye penger i 2014 som i år. Det betyr millionkutt til andre kulturformål. Museet og kulturskolen lever farlig.

Etter at Dagsavisen Fremtiden i går kunne avsløre at bystyret vil vedta et budsjett for 2014 der den økonomiske støtten til kirken videreføres, melder det seg automatisk et spørsmål om hvilke kulturområder som vil måtte betale for at Drammen kirkelige fellesråd (DKF) nå har en trygg økonomisk ramme det neste året.

 

Kulturen får trøbbel

Kommunaldirektør Kari Høyer sa under rådmannens presentasjon av budsjettforslaget at den allmenne kulturen vil måtte lide hvis man ikke går inn for kutt til DKF.

- Det er en gang sånn at vi har vurdert støtten til kirken opp mot medlemstallet. Vi finner det derfor riktig å kutte i overføringene til kirken, og heller bruke pengene på andre kulturelle formål, sa Kari Høyer til Dagsavisen Fremtiden, onsdag 6. november.

På spørsmål om hvor kommunen vil kutte i kulturen i Drammen dersom politikerne velger å ikke gå inn for kutt til kirken svarte Høyer:

- Da blir det allmenn kultur som må kuttes først. Vi vil da se for oss kutt ved Drammen museum og kulturskolen i byen. Dessuten har vi flere tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som vi ikke kommer utenom.

 

Les også: Varsku til kirke og kulturliv

 

- Rådmannen er ikke kreativ nok

Sadi Emeci i Sosialistisk venstreparti (SV) synes hele kirke- og kulturdebatten er blitt så komplisert at de fleste er forvirret.

- Jeg må ærlig si at alle de beregningene og tallene som har kommet fra alle kanter i denne saken er så forvirrende at mange faller av i debatten. Dessuten blir jeg provosert av at det alltid er sånn at gode kulturformål blir satt opp mot hverandre. Det trenger ikke å være sånn, sier Emeci til Dagsavisen Fremtiden.

- Men hvordan mener du at kommunen skal løse den økonomiske utfordringen kulturen opplever nå?

- For SVs del kommer vi aldri til å gå inn for kutt til kulturskolen i byen, og det vil overraske meg stort om det er noen andre politiske partier som vil godta det. For SV sin del vil vi utfordre Drammen kommune på hvilke kulturelle konsekvenser det vil få for byen at vi nå har fått en borgerlig regjering. Jeg skulle ønske at rådmannen var litt mer kreativ enn det han har vist til nå, sier Emeci.

Dagsavisen Fremtiden tok i går kontakt med både kulturskolen og Drammen museum som Kari Høyer nevner som høyaktuelle for kutt. Direktør ved Drammen museum, Åsmund Thorkildsen, sier kutt blir vanskelig.

 

Presset økonomi

- Det eneste vi kan si fra museets side er at vi er så hardt presset på økonomi at det blir vanskelig med kutt med tanke på de oppgavene vi har. Ellers har jeg ingen kommentar, sier Thorkildsen.

- Ethvert kutt til kulturskolen vil gi følger, men jeg vil avvente til budsjettet er vedtatt før jeg gir ytterligere kommentarer, sier rektor ved Drammen kulturskole, Geir Morten Hansen.

Kultursjef Tone Ulltveit-Moe var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

ronny.johnsen@dagsavisen.no