Tidligere bystyrepolitiker for SV, Bjørn R. Karlsen, skrøt av innsatsen frivillige gjør på sykehjem som Strømsø Bo- og servicesenter. Mer frie midler til prosjektstøtte var et ønske som stadig ble gjentatt fra dem som tok ordet da Ap innkalte til "kulturråd" på Rekord Bar. T.v. Masud Gharahkhani og Arve Vannebo (Ap). FOTO: KATRINE STRØM

Kulturfolkets ønskeliste

DRAMMEN: Mer til frie prosjekter, bedre øvingsrom, lavere husleie og livligere museumspark, kunne Aps kulturpolitikere notere på bar-regningen tirsdag.

Arve Vannebo og Masud Gharahkhani hadde invitert alle med et bankende hjerte for kultur til Rekord Bar for å få innspill til partiprogrammet. De 70 som møtte lot seg ikke be to ganger.

- Når 95-åringen synger refrenget sitt for tredje og fjerde gang og folk fremdele klapper, sier det noe om hva det betyr for eldre å få musikalske opplevelser, sa Bjørn R. Karlsen, som åpnet ballet da mikrofonen ble stilt til publikums rådighet.

Han roste ildsjelene bak musikkafeen på Strømsø bo- og servicesenter, og mente det måtte oppmuntres også økonomisk å bringe kultur til folket på den måten de gjør. Flere av kveldens talere var innom den magre potten de uetablerte kulturaktørene har å søke midler fra i Drammen, enten det gjelder frivillige eller profesjonelle kunstnere. Selv om Drammen bruker langt mer på kultur per innbygger enn på idrett, er mesteparten av pengene bundet opp til institusjonene, og både direktør Åsmund Thorkildsen i Drammens Museum og styreleder Jan Moberg i Drammen Scener måtte tåle kritiske spørsmål om forvaltningen av byens kulturkroner.

Ole-Jacob Thorkildsen fra Buskerud Musikkråd manet til å ha kulturen i tankene hver gang man planlegger nye skoler og andre offentlige bygg, for å skape bedre kår for den musikalske bredden. Han etterlyste kommunal interesse for den elendige standarden på øvingslokaler for korps og kor, og viste til en rapport som sier at hele 85 prosent av dem kan være helseskadelige. Også en ny konsertarena for akustisk musikk i byen fikk tilslutning fra flere av de fremmøtte.

Jørn Fevang i Bragernes kirke rørte ved høstens store kultursak her i Dagsavisen Fremtiden, nemlig det strandede forsøket på å skille ut Kirkens kulturkroner fra øvrig tilskudd. Nå venter han og det store kormiljøet på hva som foreslås i høstens budsjett.

Innleder Gunnar Grinaker fra Kulturforum roste Aps initiativ.

- Vi håper at kvelder som dette skal få fart i byen igjen, og at folk tar med seg sakene de brenner for fra klesskapet hjemme og lufter dem i offentlighet, sa han etter møtet. En ny mulighet til å snakke kultur kommer med forumets partiuavhengige konsept Pilot. Torsdag 18. september stiller kulturpolitikerne Terje Menkerud (H), Yousuf Gilani (V) og Erik Løvgren (Ap).

katrine.strom@dagsavisen.no