Annonse
Mer enn som så: Gro Nyhus finner seg ikke i at innbyggerforslaget blir behandlet som et hvilket som helst annet høringssvar.– Nå må snart bystyret vise at de er villige til å kjempe for byens innbyggere og meningene våre, sier aksjonslederen fra Åskollen. FOTO: KATRINE STRØM

Krever skikkelig utredning

Aksjonsleder Gro Nyhus og Ap-leder Masud Gharahkhani mener Drammens politiske ledelse må vise at de tar innbyggerne på alvor.

Annonse
Lokale nyheter

– I vedtaket fra Buskerudbyens ATM-utvalg sto det at det skulle beregnes kostnader, virkning og effekt både for forslaget vårt og Drammen Frps alternative Veipakke Drammen og omegn. I saksframlegget til kveldens møte i formannskapet står det imidlertid bare at forslaget vårt skal «behandles på lik linje med andre innspill i de forestående innspills- og høringsfaser». Hvis de mener det samme som ATM-utvalget – hvorfor ikke skrive det samme, spør Gro Nyhus, leder for aksjonsgruppa Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser.

Hun reagerer også på at rådmannen i sitt framlegg flere ganger nevner at det videre arbeidet med en ny bypakke likevel skal ta utgangspunkt i Buskerudbypakke 2 (BBP2) – fra høsten 2016, selv om den ble forkastet.

– Det er helt hinsides, for BBP2 legger opp til en fortsatt knutepunktsstruktur der all trafikk ledes via Bangeløkka og Rosenkrantz gate. Det vil si at alle må reise inn til byen for å komme ut av byen. Dette unngår vi med vårt innbyggerforslag, som vi nå krever blir skikkelig behandlet. Det er de faktisk også forpliktet til, tordner Nyhus.

Stort engasjement

Den forhenværende rådmannen i Drammen var den som i sin tid utfordret aksjonsgruppa til selv å utforme et alternativ til BBP2.

Det kreves minst 300 underskrifter på kommunenivå, eller 500 på fylkesnivå, for å kunne kreve å få et såkalt innbyggerforslag behandlet. Med 14.500 medlemmer av sin Facebookgruppe, hadde ikke aksjonsgruppa noen problemer med å tilfredsstille dette kravet. Faktisk leverte de over 5.000 underskrifter sammen med sin alternative trafikkplan.

Forslagets viktigste tiltak er å få bygget en drammensdiagonal, som leder gjennomfartstrafikken utenom sentrum. I tillegg har de tegnet inn nye tilfartsveier fra Konnerud og Fjell til E18, via henholdsvis Eikhaugen og Kobbervikdalen.

Vil spesifisere

Også Masud Gharahkhani, Stortingskandidat for Buskerud Ap, ser dette siste som en mye bedre løsning enn Tilfartsvei Vest del 2, som er en ny firefeltsvei fra Sundland opp til E134, med påkobling fra Konnerud.

Han sier innbyggerforslaget i stor grad vil avlaste Konnerudgata, Nybyen og Danvik, siden Konnerud og Fjell-beboere, som skal innover mot Asker og Oslo, kan kjøre rett ned på E18 i stedet for innom sentrum. Forslaget, som verken innebærer tap av hus eller matjord, støttes også av Gulskogen vel.

Drammen og Buskerud Ap inviterer nå til innbyggermøte om dette 19. juni.

I kveldens formannskapsmøte vil Gharahkhani fremme forslag om at det i saksframlegget til bystyremøtet presiseres at det skal gjøres kostnads-, virknings- og effektberegninger for aksjonsgruppas forslag. Ap vil også ha inn et eget punkt om alternativet til Tilfartsvei Vest del 2.

– Nå gir vi formannskapet muligheten til å faktisk vise om de vil ta innbyggerne på alvor. Dersom Høyre og Frp står fast på at kun Tilfartsveg vest del 2 skal utredes, så betyr de at de har holdt innbyggerne for narr, da er de ikke interessert å «pakke om pakka». Her står Ap på linje med aksjonsgruppa og innbyggerne, konstaterer Gharahkhani.

Veipakke Drammen

– Vi har med punktet om aksjonsgruppas forslag i saksframlegget nettopp for å vise at vi tar det på alvor. Ordlyden betyr ikke noe annet enn det ATM-utvalget vedtok. Grunnen til at vi har skrevet det som vi har, er fordi det kan komme flere andre forslag i medvirkningsfasen, som også må vurderes. Årsaken er altså ikke at vi tar innbyggerforslaget noe mindre seriøst, understreker Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

Han forklarer at alle innspill må utredes opp til et visst nivå, så man får kartlagt kostnader og effekt.

– Det vil si det samme som ATM-utvalgets vedtok, sier Horvli.

Vedrørende Tilfartsvei Vest del 2 forklarer han at denne er siste del av Veipakke Drammen, og derfor må sees ut ifra en helhetlig vurdering av veinettet i byen. Eventuelle alternative delforslag må dermed også vurderes i forhold til denne konteksten.

– Det er ikke nevnt i et eget punkt siden det uansett inngår i innbyggerforslaget, fastslår byutviklingsdirektøren.

 

Fakta:

  • Buskerudbyen er et forpliktende areal- og transportsamarbeid mellom kommunene Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Drammen – samt Buskerud fylkeskommune.
  • Buskerudbypakke 2, som totalt ville ha kostet over 15 milliarder, ble forkastet i mars.
  • Aksjonsgruppen «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» startet som en reaksjon på at Buskerudbypakke 2 innebar bompengeinnkreving rundt hele Drammen – samt på Rundtom og Konnerud. I praksis ville dermed flere bydeler stenges ute og folk herfra måtte ha betalt for å dra til jobb, barnehage eller skole i egen by.
  • Cirka 1.500 mennesker stilte i fakkeltoget mot bomplanene i slutten av januar i år.
  • Aksjonsgruppeleder Gro Nyhus ble valgt til Årets navn av Drammens Tidendes lesere i 2016.
Annonse