Tillitsvalgte i Sykepleierforbundet. F.v. Tom Frost (Klinikk for psykisk helse og rus), Line Spiten (foretakstillitsvalgt Vestre Viken) og Linda Lavik (Buskerud NSF). FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Krever samlokalisering

Sykepleierforbundet krever at psykiatri og somatikk bygges samtidig. Regjeringen må gi Helse Sør-Øst klar beskjed, mener de tillitsvalgte.

I går skrev Dagsavisen Fremtiden at somatikken kan bli bygd før psykiatrien på Brakerøya. Helse Sør-Øst har bedt Vestre Viken om å legge fram et alternativ som viser trinnvis utbygging av det nye sykehuset.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer sterkt på de nye signalene fra Helse Sør-Øst. Klinikktillitsvalgt Tom Frost i Klinikk for psykisk helse og rus ber politikerne stoppe et slikt alternativ så fort som mulig:

- Høyres Kristin Ørmen Johnsen har allerede sagt at det er uakseptabelt å sette psykiatrien på vent. Det må helseministeren også gi som styringssignal til Helse Sør-Øst, sier han.

 

Under samme tak

NSFs tillitsvalgte er dypt involvert i planleggingen av det nye sykehuset. Forutsetningen har hele tida vært at somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

- Det betyr under samme tak, og side om side slik at pasienter og ansatte kan få nytte av de ulike faggruppenes kompetanse, påpeker Frost.

Hvis Vestre Viken blir nødt til å bygge sykehuset trinn for trinn, får sannsynligvis somatikk og psykiatri separate bygg. Foretakstillitsvalgt i NSF, Line Spiten, mener det vil ta bort hele forutsetningen for prosjektet.

 

Helhetlig

- NSF har vært opptatt av en helhetlig tilnærming til pasienten ved å veve psykiatri og somatikk sammen. En samlokalisering bidrar dessuten til å fjerne stigmatiseringen av psykisk syke, sier hun.

Linda Lavik er leder i Sykepleierforbundet i Buskerud. Hun mener signalene om en trinnvis utbygging er en provokasjon:

- Samlokalisering er så godt forankret at det ikke gir noen mening å vurdere å utsette psykiatrien. Det vil tvert imot sette hele prosessen i fare, sier Lavik.

- Oppgradering av psykiatrien har blitt utsatt så lenge, at nå må politikerne gå i seg selv og hente fram de midlene som trengs.

 

 

Spør helseministeren

Torgeir Micaelsen (Ap) har sendt skriftlig spørsmål til helseministeren om etappevis bygging av nytt sykehus.

– Å sette psykiatrien på vent, er helt uakseptabelt, uttalte stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) til Dagsavisen Fremtiden i går.

Aps helsepolitiske talsmann vil vite om helseminister Bent Høie (H) er av samme oppfatning. Derfor har han sendt statsråden et skriftlig spørsmål.

«Det vil være nyttig å få avklart om regjeringen fortsatt mener det nye sykehuset som planlegges i Buskerud skal være et samlokalisert sykehus for somatikk og psykiatri», skriver Micaelsen.

Bakgrunnen er at Vestre Viken er blitt bedt av Helse Sør-Øst om å se på en trinnvis bygging. Da vil somatikken komme først og psykiatrien etterpå.