Åse Lund, leder i Drammen SV, mener det er et klart behov for flere og godt kvalifiserte ansatte i barnehagene i Drammen kommune. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Krever flere voksne

– Jeg blir forbanna når jeg hører utdanningsdirektøren skryte av effektivitet, sier Åse Lund (SV).

 

I går skrev Dagsavisen Fremtiden at grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i Drammen er lavere enn i alle sammenlignbare kommuner. Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal forklarte den lave bemanningen med at Drammen driver mest effektivt av alle.

– Barnehager skal ikke drives effektivt. De skal drives med god kvalitet, sier leder i Drammen SV, Åse Lund.

Jøsendal viser til stor tilfredshet både blant brukere og ansatte og lavere sykefravær enn sammenlignbare kommuner. Lund mener dét sier lite om kvaliteten i barnehagene.

– At brukerne er fornøyde sier mer om de som jobber i barnehagene enn om kommunens drift. Når foreldre svarer på brukerundersøkelser, er de redde for at negative svar skal gå ut over de ansatte, som gjør så godt de kan, sier hun.

Fra studier til virkelighet

Lund underviser ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Sørøst-Norge og har sett forskjellen på det studentene lærer på skolen og den virkeligheten de skal jobbe i.

– Studentene er visjonære og kreative og har store prosjekter de gjennomfører når de er ute i praksis. Men når de begynner å jobbe har de ikke de samme mulighetene, sier hun.

SV-politikeren er kritisk til måten Drammen kommune måler kvalitet i barnehagen på. Hun mener kommunen kjøper inn kartleggingsverktøy og ser på det som et mål på kvalitet.

– Da kan barnehagene bruke en samlebåndspedagogikk som kompenserer for at de har for lav bemanning. Programmene er enkle å følge og krever ikke at de ansatte tenker selv. Da kan man gjennomføre dem med lav bemanning, sier Lund.

Norm

SV ønsker å innføre den samme bemanningsnormen som Utdanningsforbundet har foreslått. De foreslår at det skal være én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år.

Det synes leder av oppvekst- og utdanningskomiteen, Kristin Haftorn Johansen (H), er en dårlig idé:

– Et normtall tar bort en del av fleksibiliteten. Høyre er opptatt av å bruke ressurser der det er behov for innsats, sier hun.

Selv om Drammen har lavest grunnbemanning av alle sammenlignbare kommuner, ser ikke Haftorn Johansen noen grunn til å øke den foreløpig. I likhet med utdanningsdirektøren viser hun til at foreldrene jevnt over er svært fornøyde.

– Brukerundersøkelsene har gjennomgående en svært høy score. Jeg har nettopp deltatt på to dialogmøter om barnehager og spurte foreldrene spesifikt om det pedagogiske arbeidet, sier Haftorn Johansen.

Som politiker er hun opptatt av å opprettholde balansen mellom barnehagens oppgaver og ressurser:

– Vikarsituasjonen kan selvsagt være krevende noen steder, men det kan hende det må løses lokalt. Er det noe galt på systemnivå, må vi politikere ta tak i det, sier Haftorn Johansen.