Omsorgssvikt fra kommunen er årsaken til at to eldre kvinner døde for to år siden. Nå har Oslo kommune fått en halv million i forelegg. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Krangler om 
sykehjemsplasser

DRAMMEN: Ap-leder Masud Gharahkhani mener flere partier burde ha støttet Arbeiderpartiets krav om et løft i eldreomsorgen, men får svar på tiltale fra Frps Jon Helgheim.

- Vi i Arbeiderpartiet har i lang tid ment at Drammen kommune ikke har nok sykehjemsplasser, og Fylkesmannens konklusjon om at kommunen igjen har brutt loven ved ikke å sørge for at de som trenger det får sykehjemsplass, viser at vi hadde rett, uttaler Masud Gharahkhani, gruppeleder i Drammen Ap.

 

Lydig flokk

Han synes det er sterkt kritikkverdig at kommuneledelsen, til tross for dette, stadig hevder at det er mer enn nok sykehjemsplasser. Han mener de i stedet burde ha fulgt Aps råd og satt av penger i budsjettet for 2014 til bygging av nye sykehjemsplasser og opprettholdelse av demensplassene i Austadgata.

Gharahkhani mener de andre partiene burde ha støttet Aps krav om et skikkelig løft i eldreomsorgen.

- Men de velger heller å dilte etter Høyre som en lydig flokk. Alle som har fulgt drammenspolitikken har kunnet se hvordan både Venstre, Fremskrittspartiet og KrF egentlig bare gjør hva Høyre ber dem om, sier Ap-lederen.

 

Ap stemte imot

- Her burde Gharahkhani ha fulgt med i timen. Allerede i mars 2012, og senest i kontrollutvalget nå i oktober, fremmet Fremskrittspartiet forslag om nærmere gransking av eldreomsorgen - og da spesielt tildelingsordningen. For vi fryktet at det kunne dukke opp slike saker som vi har sett i høst. Men begge ganger stemte Ap imot. Om de hadde lyttet til oss kunne alt dette vært unngått, sier Frps gruppeleder Jon Helgheim.

 

Fakta på bordet

Han mener det er åpenbart at enkelttilfellene som har kommet fram i media skyldes mangel på sykehjemsplasser, men er usikker på hvorvidt eneste løsning er å bygge ut sykehjemstilbudet.

- Vi må kunne stole på fagfolkene når de sier det er viktigere med en omprioritering, siden det per i dag er flere på sykehjem som heller skulle hatt omsorgsbolig med heldøgns tilsyn. Men det er uansett på tide at vi går eldreomsorgen og tildelingsordningen nærmere etter i sømmene, slik at vi er sikre på hva som er riktig. Kanskje vi heller kan samle oss om det kravet, foreslår Helgheim.

 

Feilslått kritikk

Venstreleder Ulla Nordgarden mener også Gharahkhanis kritikk er uberettiget på flere måter:

- Vi tror ikke det rette er å bygge flere sykehjemsplasser, men stoler på at det stemmer at det er større behov for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Ja, akkurat nå mangler vi noen få sykehjemsplasser, men for en overgangsperiode ser vi ikke noe galt i å kjøpe disse plassene utenfor kommunen. Ikke så lenge det er i grei reiseavstand til Drammen.

Nordgarden påpeker at det ikke er god økonomi, for en kommune som allerede må bruke sparekniven, å skulle satse på en overdekning av sykehjemsplasser.

- Jeg skjønner at det er Masuds jobb å provosere, men her kan vi ikke være enige med ham. Vi skal ikke glemme at barn og unge, skole, psykiatri og miljø også skal ha sitt, og da gjelder det å bruke pengene klokt, fastslår Nordgarden.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

 

Dette er saken

For andre gang har fylkesmannen i Buskerud konkludert med at Drammen kommune har brutt loven ved ikke å skaffe sykehjemsplass til folk som trenger det.

I 2011 handlet det om hvordan kommunen «tryllet» vekk ventelistene ved å sende samtlige som ventet på sykehjemsplass avslag.

Denne gangen har kommunen verken sendt avslag eller innvilgninger. Flere som har søkt om sykehjemsplasser har i stedet fått brev om at de har et legitimt behov, men at det vil ta tid å skaffe til veie en slik plass.

Ifølge fylkesmannen er slike foreløpige meldinger ulovlige, siden forvaltningsloven tilsier at kommunen plikter å skaffe sykehjemsplasser til de som har behov for det, når de har behov for det.