Annonse
Avdekker overgrep: Operasjon Dark Room er et stort politiprosjekt, hvor Vest politidistrikt siden januar har etterforsket overgrep mot barn på «det mørke nettet». I Søndre Buskerud politidistrikt har det vært en økning i denne typen overgrep de siste årene. FOTO: SIMEN SUNDFJORD OTTERLEI

Kraftig økning i overgrep

Mens kriminaliteten generelt går ned, har det kommet en kraftig økning i seksuelle overgrep, også mot barn, viser politiets statistikk for Søndre Buskerud politidistrikt for 2016.

Annonse
Lokale nyheter

Trenden er klar. De siste fem årene har kriminaliteten sunket jevnt og trutt, viser politiets statistikker for anmeldte lovbrudd for Søndre Buskerud politidistrikt. Det har blitt mindre skadeverk, færre narkotikaforbrytelser og langt færre vinningsforbrytelser i politidistriktet.

Men til tross for lyspunktene i statistikken, er utviklingen på ett område med på å kaste mørke skygger over kriminalitetsbildet i Søndre Buskerud: det registreres stadig flere seksualforbrytelser, også mot barn og unge.

Overgrep i sosiale medier

– Vi har fått inn ganske mange sexovergrep mot barn via sosiale medier, sier fungerende leder i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm til Dagsavisen Fremtiden.

Fra 2015 til 2016 har antall anmeldte seksualforbrytelser har gått opp fra 219 til 327 i politidistriktet og i perioden 2012 til 2016 har det mer enn doblet seg, fra 142 til 327. Antall anmeldte voldtekter har steget jevnt og trutt de siste fem årene: i 2016 ble 52 voldtekter anmeldt i Søndre Buskerud.

Det ble anmeldt 60 seksuelle overgrep mot barn i politidistriktet i fjor. Det er riktignok ett overgrep mindre enn de 61 som ble registrert i 2015, men er godt og vel dobbelt så høyt som normalen de siste årene.

– Det er trist å se at det har blitt mer av dette, sier Strøm, som understreker at økningen også kan komme av at det har blitt lettere å anmelde slike overgrep digitalt.

– Vi har jobbet mye opp mot sedelighet, ikke minst mot barn, sier han, og peker på at internett har gjort det mulig for overgripere å organisere og distribuere overgrepsmateriale på en helt annen måte en tidligere.

Færre tyverier

I 2016 kom det totalt inn 11.614 anmeldelser i Søndre Buskerud politidistrikt, 611 færre enn året før, og det laveste antallet anmeldelser som har vært i politidistriktet de siste fem årene.

Spesielt vinningskriminaliteten har falt kraftig: bare på ett år, fra 2015 til 2016, ble det anmeldt 18,9 prosent færre lovbrudd i denne kategorien, og siden 2011 har det sunket med 36,6 prosent.

– Vinningsforbrytelser har gått veldig ned, og det var her det virkelig store volumet lå, sier Strøm.

Han mener det har blitt mindre attraktivt å stjele og hele.

– Folk har det de trenger, og det er et mindre marked for salg av tjuvgods, sier han.

Vinningsforbrytelser er fremdeles den kategorien det kommer inn klart flest anmeldelser i, men fra 2015 til 2016 gikk tallet ned fra 4304 til 3490, og det store fallet bidrar i stor grad til at totalt antall anmeldelser også går ned.

Annonse