Ordfører Jonn Lislelid i Svelvik og økonomidirektør Trond Julin i Drammen kommune. FOTO: KATRINE STRØM

Kort forlovelsestid

Bryllupet mellom Drammen og Svelvik er under planlegging. Noen politikere synes det går litt vel fort i svingene.

SAMMENSLÅING: Bryllupet mellom Drammen og Svelvik er under planlegging. Noen politikere synes det går litt vel fort i svingene.

Svelvik vil gifte seg med Drammen. Drammen inngår gjerne ekteskap med flere. Det kom fram under en orientering om kommunesammenslåing i formannskapet i Drammen i går.

- Rådmennene i Drammen og Svelvik jobber nå med å få til et felles rammeverk for hvordan vi skal jobbe videre med dette, sa økonomi- og næringsdirektør Trond Julin.

Bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik skal i desember behandle en felles politisk sak om kommunesammenslåing. Den skal legge grunnlaget for det videre arbeidet.

- Svelvik er veldig tidlig ute og veldig klare. De håper på en rask avklaring, mens Sande har sagt at de tidlig på nyåret vil ta sin avgjørelse. Jeg ser ikke bort fra at andre kommuner også kan komme med avklaringer da, sa ordfører Tore Opdal Hansen (H).

Han opplyste at han forventer en møteinvitasjon fra Nedre Eiker om samme tema. Nedre Eiker har inntil nå sittet på gjerdet hva flørting med nabokommuner angår.

Svelvik kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon og har innført eiendomsskatt. Høyres gruppeleder Johan Baumann ville vite hvordan det skulle løses hvis de to kommunene skal slås sammen.

- Svelvik har som intensjon å være ferdig med den økonomiske snuoperasjonen de er inne i nå før det blir aktuelt med kommunesammenslåing, svarte Opdal Hansen.

Både Aps gruppeleder Masud Gharahkhani og gruppeleder for Frp, Jon Helgheim, uttrykte bekymring for det høye tempoet planleggingen av kommunesammenslåing nå har fått.

- Vi kan ikke gjøre noe intensjonsvedtak før vi vet hva innbyggerne tenker og mener. Det bør rådmannen ha med seg før det endelige forslaget legges fram, påpekte Gharahkhani.