Annonse
Vegard Aaløkken er forsvareren til 53-åringen, som anker til lagmannsretten.

Korrupsjonsdømt 53-åring anker

Mannen som mandag og tirsdag møtte i retten tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon får ett år og 9 måneders fengsel. Dommen blir anket.

Annonse
Lokale nyheter

Dommen er i tråd med aktor Hans Lyder Haares påstand. I dommen heter det at retten vurderte høyere straff, men lot den stå under en viss tvil. Saksomkostningene er som i de foregående sakene satt til kr 8.000, selv om 53-åringens tiltale er mer omfattende enn de sakene som til nå har vært behandlet, siden den omfatter fem eiendommer. Etterforskningen har også vært mer omfattende og mer kostnadskrevende enn andre saker.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes.

LES OGSÅ: -Maste om faktura

Mønster

De fem sakene følger samme mønster. Tiltalte, som er selvstendig næringsdrivende drosjeeier og samtidig driver med utleier av leiligheter, har fått ulovlige rammetillatelser til tiltak med den kvinnelige byggesaksansatte som saksbehandler. Så har hun urettmessig ledergodkjent med elektronisk signatur. Alle eiendommene, unntatt en i Svelvikveien kjøpt for at hans datter skulle bo der, inngår i hans utleievirksomhet. Retten legger til grunn at avtalen mellom tiltalte og den kvinnelige byggesaksansatte tilsier en total innbetaling på kr 250.000 for samtlige prosjekter, selv om to av svindlene ikke ble fullført fordi byggesakskvinnen ble pågrepet. Påtalemyndigheten mener det totale beløpet er kr 200.000, mens tiltalte har erkjent at han har betalt til sammen kr 185.000, hvorav han mener at kr 20.000 er penger han har lagt ut for utførende entreprenør for et nødvendig kvalitetssikringssystem.

Anker

Retten finner at omfanget har vært betydelig, og ser det også som skjerpende at tiltaltes kontakt med de to saksbehandlerne har strukket seg over et tidsrom på rundt ett år. Han har således vist et langvarig forbrytersk forsett, står det i dommen. Hver av de fem tilfellene av grov korrupsjon har en strafferamme på fengsel inntil 10 år. Retten ser det likevel som naturlig å bedømme dem som ett straffbart forhold. Tiltalte har allerede bestemt seg for at han vil anke dommen til lagmannsretten, i det han mener han er uriktig dømt, opplyser hans forsvarer Vegard Aaløkken til Dagsavisen Fremtiden fredag ettermiddag.

Annonse