Annonse
Målrettet: Trude Andresen, rådmann i Øvre Eiker. FOTO: ØVRE EIKER KOMMUNE

Kommunen hennes klatrer 22 NM-plasser

Øvre Eiker der Trude Andresen er rådmann klatrer 22 plasser på NHOs kommunerangering.

Annonse
Lokale nyheter

Drammen går fra 37. til 34. plass på oversikten, der Lier og Røyken igjen er blant landets 25 beste.

NHO presenterer hvert år en oversikt over landets kommuner, i det som kalles «kommune-NM». Tallene de knuser samles fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Kostra, innenfor hovedkategoriene næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.  Blant indikatorene disse bygger på er snittinntekt, utdanningsnivå, sysselsetting, tilflytting, andel kjøp av private tjenester i kommunedrift, sykefravær, uførandel og fremtidsutsikter for eldre i forhold til yrkesaktive innbyggere.

Effektiv drift

– Vi jobber hele tida med disse indikatorene, og er stadig mer opptatt av Kostratall, sier rådmann Trude Andresen i Øvre Eiker. Siden hun tiltrådte for to år siden, har Øvre Eiker klatret fra en 103. plass via 98. til dagens 76. plass.

Andresen framhever Øvre Eikers effektive drift, som hun understreker at er høyst nødvendig ettersom kommunen har stram økonomi og må vurdere ressursbruk innenfor alle tjenester. Og i kategorien demografi scorer Øvre Eiker en 43. plass, mot Drammens 54. og Buskerud-ledende Liers 150. plass.

– Vi er en av kommunene som vokser mest i vårt område, og kommunen har over tid vært god på planlegging. Når utbyggere kommer til oss har vi vært klare med områder, og har derfor hatt mye boligutbygging de siste åra. Befolkningsøkningen betyr økte inntekter, men samtidig økte behov. Vi har heller ingen eiendomsskatt, sier Andresen.

Egen størrelse

Hennes rådmannskollega Trond Julin i Drammen er fornøyd med å ligge stabilt innenfor de 10 prosent beste kommunene, men sier storbynettverket ASSS (også det basert på Kostra-tall, red.anm.) er et viktigere verktøy for kommunen, enn NHOs oversikt. Den neste ASSS-analysen kommer først i september, og ansatte i ulike tjenesteområder deltar i arbeidet som ledes av Kommunenesektorens organisasjon KS.

– Hvordan gjør Kristiansand og Fredrikstad det? Vi har valgt å sammenligne oss med kommuner på vår egen størrelse, og de store har samarbeidet i over tjue år for å gå bak tallene og lære av hverandre, sier han. Også Øvre Eiker sammenligner seg med kommuner på samme størrelse og lignende inntektsnivå.

– I tillegg følger vi med på kommuner i eget område. Men her er vi mindre opptatt av konkurranse, og mer av samarbeid for å tiltrekke oss næringsliv og nye innbyggere. Da må vi jobbe regionalt, sier Trude Andresen, og trekker fram Buskerudbyen som fremste planleggingsverktøy for infrastruktur og framtidig vekst.

Annonse