Drammen kommune gjør nå helomvending og innfri beboernes ønske om utbedring av sikkerheten i Skogliveien. Vektere patruljerer gatene, ekstra gangfelt bygges og belyses. Men beboerne krever fortsatt at veien stenges for gjennomkjøring. FOTO: RONNY JOHNSEN

Kommunen gir etter for presset

DRAMMEN: Securitas er innleid for å sikre skolebarna i Skogliveien. I tillegg gjør kommunen helomvending og utfører en rekke trafikksikkerhetstiltak på Gulskogen­.

- I løpet av få dager har kommunen helt opplagt brukt mye tid på denne saken og det er vi veldig fornøyd med, sier Anne Werner

Hun er en av talspersonene i forbindelse med krangel om veiarbeidene i Professor Smiths allé og rundt Skogliveien på Gulskogen. Et svært ampert beboermøte i forrige uke har fått kommunen til å innse at trafikksikkerhetstiltakene som var gjort i forkant ikke holdt mål i praksis. Selv om politiet har vurdert tiltakene som gode nok, har kommunen endret oppfatning og tar nå beboerne i området på alvor.

- Vi gjennomfører nå ekstra trafikksikkerhetstiltak for ytterligere å høyne nivået på tiltakene. Dette gjennomfører vi i tett dialog med FAU og berørte grupper, sier utbyggingssjef i Drammen kommune, Johannes Devold.

 

Les også: - Dypt skuffet over kommunen

 

Mange nye tiltak

Drammen kommune har med umiddelbar virkning satt i gang flere tiltak for å imøtekomme beboernes ønsker:

* Flere vektere fra Securitas patruljerer veien med gule vester for å sikre fotgjengere.

* Alle fartsdumper vil bli skiltet langs hele strekningen.

* Det vil bli satt inn ekstra belysning ved gangfelt.

* Det skal bygges et opphøyd gangfelt der de fleste av skolebarna ferdes.

Devold mener at kommunen med dette viser at kommunen alltid er åpen for å finne gode løsninger for innbyggerne.

- Vi tar hensyn til at beboere vil føle seg tryggere, og derfor setter vi inn ekstra tiltak, sier han.

 

Les også: Beboere varsler aksjoner i veien

 

Ber om å stenge veien

Beboerne i Skogliveien har tidligere sagt at de ikke er fornøyd før kommunen i samarbeid med Statens vegvesen stenger veien for gjennomkjøring. Dette kravet opprettholder beboerne, selv om de ekstra tiltakene nå har trådt i kraft.

- Kommunen har nå fått to dager på seg til å vurdere om de skal sende en søknad til Vegvesenet om å stenge Skogliveien for gjennomkjøring. Vi har gitt klar beskjed om hva som vil skje dersom de velger å se bort fra dette, sier talsperson Werner.

- Hva skjer da?

- Vi har varslet at det vil bli aksjoner her, og det trekker vi ikke tilbake. Nå håper vi først at kommunen sender søknaden til Statens vegvesen, så tar vi det derfra, sier hun.

 

Les også: Sinte beboere kjører på mot kommunen

 

Flere ulykker

Etter at veiarbeidene i Professor Smiths allé ble satt i gang, har det allerede vært flere ulykker og alvorlige hendelser i området. En bil kjørte på en buss torsdag ettermiddag. Dagen etter kjørte en buss feil og rygget inn i en ventende bil. I tillegg er det så trangt enkelte steder at flere beboere har hatt ubehagelige opplevelser.

- Det har vært noen ulykker her med bussen, og et par beboere har hatt noen møter med biler og sidespeil som ikke har vært noe hyggelig. Det er i denne veien folk i området her ferdes, sier Werner.

Også på Facebook har beboere gitt uttrykk for ublide møter med bilister.

- De foreslåtte tiltakene var framlagt på det beboermøtet i forrige uke og har ikke direkte tilknytning til siste dagers eventuelle hendelser. Når det gjelder vekterne fra Securitas, så ønsker vi at beboerne og skolebarn skal føle seg tryggere, sier Devold i Drammen kommune.

 

Godt og raskt levert

Etter flere ukers kamp for sikkerhetstiltak i Skogliveien, er Werner fornøyd med arbeidet kommunen har gjort.

- Vi opplevde møtet på mandag med Drammen kommune som veldig konstruktivt og godt. Vi er imponert over hvor raskt de har jobbet for å iverksette de tiltakene vi har bedt om.

- Så det som står igjen nå er å få stengt Skogliveien for gjennomkjøring?

- Ja, og det kravet viker vi ikke fra, sier Werner.

ronny.johnsen@dagsavisen.no