Espira opererer med egen pedagogikk, der den røde tråden for læring - innen alle sju fagområder -er en liten spire. ILLUSTRASJON: ESPIRA.NO

Knerten solgt til Espira

Knerten barnehage i Hokksund blir Espira-gruppens 78. barnehage i Norge.

- Noe forskjell vil det nok bli, selv om barnehagen fortsetter driften med det samme personalet som før. Men siden Espira har et eget pedagogisk konsept starter vi nå umiddelbart en dialog med de ansatte for implementering av vårt opplegg. Siden Knerten er en svært veldrevet barnehage kan det godt tenkes at de på enkelte felt har løsninger som fungerer bedre enn våre - og i så fall vil det ikke bli byttet ut. Jeg tror nok det eneste foreldrene merker til overtakelsen er at noe eventuelt blir enda bedre enn før, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

 

Leker og lærer

Barnehage-giganten overtok driften av barnehagen i Hokksund allerede fra nyttår, og driver dermed 78 barnehager, fordelt på over 40 kommuner. Espira-barnehagene tar daglig imot rundt 7.500 barn og har flere enn 2.000 ansatte. Kursing av personalet, innen alt fra barnesyn til kosthold og økonomi, skjer ved eget akademi. De opererer med et eget pedagogisk opplegg for barna, der man blant annet har egne alderstilpassede programmer.

- Men dette er ikke noe slags «alternativt» konsept. Pedagogikken er utarbeidet i tråd med den norske rammeplanen. Vi legger for øvrig stor vekt på barnas egen deltakelse og at de lærer gjennom lek - uten for mye vokseninnblanding. Dette skal ikke være en skole, og barn må tross alt få lov til å være barn, påpeker Schei Hansen.

 

Størst i Norden

Han opplyser om at foreldrene tilknyttet Knerten nå vil få tilgang til kommunikasjonsverktøyet Spireportalen, for kjapp og enkel kontakt med barnehagen. Barnehagens 80 barn vil på sin side snart merke at de 20 ansatte har mer tid med dem enn før, siden mange administrative ressurser frigjøres. Innen Espira-konsernet løses mange oppgaver, fra lønnskjøring til vaktmestertjenester, sentralt, men Schei Hansen forsikrer om at det likevel ikke skal bli færre ansatte på jobb i barnehagen.

- Og nettopp dette er nok en viktig motivasjon for at så mange velger å gå inn i Espira, mener han.

Espira eies av svenske Academedia, som med sine 110 barnehager, 80 grunnskoler og 100 videregående skoler, er Nordens største, private utdanningsaktør.