Klar, ferdig - kreps!

Fra førstkommende fredag til søndag er det fritt fram å prøve krepselykken. Bare ett tjern i Drammen tilbyr lovlig fangst i år.

Etter rehabilitering av Landfalltjern og Kloptjern må krepsebestanden nemlig få tid til å ta seg opp igjen, og årets krepsing i Drammen er derfor begrenset til Blektjern. Det skyldes verken hetebølge eller årets enorme kontrast mellom vinter og sommer, men at selv kontrollert nedtapping påvirker bestanden i et tjern.

– Drammen Sportsfiskerforening har på vegne av kommunen gjort en prøvekrepsing i Landfalltjern, og funnet ut at bestanden ikke er stor nok til at vi setter i gang der i år, sier natur- og landbruksforvalter Widar A. Tandberg i Drammen kommune til Dagsavisen Fremtiden. Minstemålet er 9,5 cm fra pannespiss til halespiss, og ettersom kreps vokser sakte tar opp mot ni år å få en i riktig fangststørrelse.

300 bytter tjern

Også Kloptjern og Inntakern (Vannverksdammen) på Konnerud er stengt for uttak.

– Krepsen er rødlistet, og vi skal vi drive forvaltningen med omhu, sier Tandberg. Hvor sårbart økosystemet i et tjern er, erfarte kommunen smertelig ved nedtapping av Vannverksdammen for rundt ti år siden.

– Vi gjorde en tabbe da det tjernet som det første ble renovert, uten at det ble satt opp en fangdam. Dermed ble bestanden sterkt redusert, forteller Tandberg.

Årets gledelige nyhet er at dammen nå skal bygges opp igjen som krepsebiotop.

– Vi har søkt og fått tillatelse fra Fylkesmannen om å få sette ut kreps fra Blektjern, og før helgen skal sportsfiskerne fange 300 kreps der i teine og sette den ut i Vannverksdammen.

Siden er det Konnerud jeger og fisk som administrerer det som på ny blir en potensiell fangstarena – trolig kun for barn og ungdom i starten, og som alltid begrenset til plukking fra land med hånd eller håv.

– Krepsing er kjempemorsomt. Jeg har vært på Landfaltjern i tidligere år med sønnen min, fantastisk moro, sier Tandberg.

Tre dagers fiske

Krepsefisket er i år tillatt fra fredag 10. august klokka 06 og fram til søndag 12. august kl. 24.

Det er gratis for barn under 16 år, som heller ikke trenger kort, mens alle over 16 år må kjøpe fiskekort. Én person har bare lov å fange 30 kreps i døgnet. All eventuell åtefisk fra andre vassdrag må ha vært dypfryst før bruk.

Alle som krepser i Drammen oppfordres også til å sende inn informasjon om sin fangst og fiske til DOFA@online.no – Drammen og omlands fiskeadministrasjon (DOFA), for å gjøre forvaltningen av krepsebestanden best mulig.