Klager inn Buskerudbyen

Buskerudbyen har blitt klaget inn til KOFA for det klageren Ole Østlid mener er klare regelbrudd.

Siviløkonom Ole Østlid har ved flere anledninger frontet skarp kritikk mot Buskerudbyen. 33-åringen mener det er begått klare brudd på reglene for offentlige anskaffelser i Buskerudby-samarbeidet, som er et samarbeid mellom flere kommuner i Buskerud, fylkeskommunen, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Østlid mener Buskerudbyen brøt regelverket da Tor Atle Odberg ble hyret inn via selskapet Citiplan AS som daglig leder i Buskerudby-sekretariatet.

Les også: Konsulentbonanza i Buskerudbyen

Lister opp flere punkter

«I forkant av konkurransen 11.12.2017 ble rammeavtalen med Citiplan AS endret (gjennom opsjonsutløselse) til å også inkludere tjenester som «koordinator med personalansvar». Denne endringen ble ikke gjort for andre rammeavtaleleverandører,» skriver han blant annet i klagen, hvor han har listet opp flere punkter hvor han mener det er begått regelbrudd i forbindelse med at Odberg ble hyret inn.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et statlig organ som behandler klager på mulige brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

– Det er KOFA som er rette instans for å gjøre denne vurderingen, sier Østlid til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Tjener langt bedre enn Erna i Buskerudbyen

Tar klagen til etterretning

Trude Andresen leder den administrative styringsgruppen i Buskerudbyen og er rådmann i Øvre Eiker. Hun har tidligere avvist brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, men tar klagen til etterretning.

– Vi konstaterer at vi har fått en klage, og skal svare innen fristen. Vi har fått frist på å svare til 8. juli, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

– Hva kommer dere til å svare?

– Det jobber vi med nå. Vi mener jo at vi har fulgt innkjøpsreglene, men hvis KOFA mener noe annet, må vi forholde oss til det.

– Hva vil dere gjøre dersom KOFA mener dere har brutt reglene?

– Det er formaliteter rundt det som vi må ta når de eventuelt kommer, sier Andresen, som understreker at Buskerudbyen må tåle et kritisk søkelys.

Les også: Startet satireavis om Buskerudbyen