Sammen om utvikling av Eiker Næringspark: Helge Mork(t.v.), daglig leder i Vestaksen Eiendom, Svein Rust, gründer og tidligere eier av næringsparken, Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker kommune og Rune Isachsen, investor i Vestaksen Eiendom. FOTO: TORBJØRN TANDBERG

Kjøper og utvikler Eiker næringspark

HOKKSUND: Utbyggingen av Eiker Næringspark kan skyte fart. Vestaksen Eiendom har overtatt eierskapet, og ønsker å skape en moderne næringspark i Hokksund.

Vestaksen Eiendom, med daglig leder Helge Mork i spissen, planlegger nå å starte byggingen av 8.000 kvadratmeter med næringslokaler.

- Målet er å utvikle Eiker Næringspark til å bli et senter for teknologi, logistikk, kontor og data i et attraktivt og utviklende fellesskap for eksisterende og nye leietakere, sier han.

Vestaksen er et eiendomsselskap som investerer i bolig- og næringsprosjekter for markedsområdene Oslo, Drammen, Eiker-bygdene og Kongsberg.

 

Tror på Buskerudbyen

Helge Mork forteller at de har stor tro på Buskerudbyen, og at det er én av grunnene til at de nå ønsker å satse i Øvre-Eiker og Hokksund.

- Det ligger i vårt kjerneområde. Vi har tro på at nærheten til trafikknutepunktet og det beliggende mellom Drammen og Kongsberg kan være en attraktiv lokasjon for ulike typer bedrifter.

- Hva tenker du at denne utviklingen kan gjøre for Hokksund og Øvre-Eiker?

- Jeg tror vi kan være med og sette dem på kartet med en ny næringspark. Det gjør noe med kvalitet på bygningsmasse, og det pleier tradisjonelt sett å tiltrekke seg gode leietakere og firmaer, sier Helge Mork.

 

Satser på næringsutvikling

Øvre-Eiker har i flere år satset bevisst og målrettet på næringsutvikling. Når ordfører i Øvre-Eiker, Ann Sire Fjerdingstad, får høre at Vestaksen Eiendom går inn i næringsparken, reagerer hun med tilfredshet og forventninger.

- Jeg oppfatter at Vestaksen har ambisiøse planer for næringsparken, og jeg har stor tro på at selskapet har ressurser og kompetanse til å realisere disse, sier ordføreren.

Med Eiker næringspark ønsker Helge Mork og Vestaksen Eiendom å tilby moderne logistikkmuligheter, som en del av sin satsing på «Subsey Valley.»

- Vi ser at det er en satsing på Subsey Valley inn mot Drammens-regionen fra Drammen til Asker. Vi ønsker å delta i den målgruppen, som er knyttet opp mot olje, offshore og gass.

 

Utbyggingsprosjekter

Hokksund er ikke Vestaksens eneste satsingsområde. De bygger også ut i andre deler av distriktet.

- Vi driver med utbyggingsprosjekter i denne aksen fra før av. Vi bygger blant annet 53 leiligheter i Mjøndalen, vi har igangsatt bygging i Kongsberg av 43 leiligheter og vi jobber også med Bragernes kvartal. Det satses fra Lysaker til Kongsberg, sier Mork.

liv-christine.hoem@dagsavisen.no