Kjære Erna, slå ring om byene våre

DEBATT: Inntil nylig har vi stolt på at din regjering deler målet om å skape trygge, miljøvennlige byer med plass til alle, om de jobber eller studerer, bor her eller er på besøk.

Av Ståle Sørensen, Drammen MDG

Kjære Statsminister Erna Solberg,

Vi skriver dette åpne brevet for å be deg vise lederskap i en krise som angår innbyggerne i Drammen, Tromsø, Bergen, Trondheim, Oslo. Til daglig jobber vi hardt som lokalpolitikere for å gjøre byene våre bedre for alle som bor der.

Inntil nylig har vi gjort denne innsatsen i trygg forvisning om at regjeringen holder de avtalene de inngår. Med avtaler om delt finansiering fra regjeringen har vi jobbet for å redusere biltrafikken slik at det blir mer plass i gatene for det store flertallet, mindre busskø for småbarnsforeldre på vei til jobb, tryggere fortau for skolebarna, renere luft for barn på vei til skolen og tryggere sykkelveier for alle.

Inntil nylig har det vært enighet mellom partier, kommuner, fylker og stat om at bompengefinansiering er nødvendig og effektivt både for å redusere biltrafikken og for å skape tryggere, sunnere og mer kollektivvennlige byer i hele landet, samtidig som vi reduserer klimautslipp.

Inntil nylig har det vært et bredt flertall på stortinget som støtter målet om at all vekst av trafikk i byene skal skje uten økte utslipp eller biltrafikk, men heller ved å gjøre det lettere å gå, sykle eller ta kollektivtrafikk.

Inntil nylig har vi stolt på at din regjering deler målet om å skape trygge, miljøvennlige byer med plass til alle, om de jobber eller studerer, bor her eller er på besøk.

Men nå er vi bekymret over at din regjering sier de vil gå tilbake på sine løfter. Din samferdselsminister Jon Georg Dale sår tvil om samarbeidsavtalen din regjering inngikk i 2017 for å bygge fornebubanen i Oslo. Han undergraver avtalen han inngikk om å bygge bybanen i Bergen. Han har allerede skrinlagt Buskerudpakke 2 som skulle gi Drammen og omegn et historisk kollektivløft.

Dette er uansvarlig, korttenkt og skadelig for mennesker og miljø. Et ansvarlig parti som Høyre kan ikke være med på å så tvil rundt avtaler som har vært forhandlet om i årevis og underskrevet i god tro.

Kjære statsminister, du har uttrykt forståelse for at noen reagerer på høye bompenger. Nå vil vi be deg vise forståelse for hvordan dette vil påvirke livet til folk som bor i byene våre, og fremtidige generasjoner som vil måtte leve i mange år med konsekvensene av din regjerings kortsiktige løftebrudd.

Det er lov å sette ned foten, selv for en statsminister i en samlingsregjering.

Kjære statsminister, det er på høy tid at du kom på banen i denne saken og viste lederskap: holder din regjering det den lover?