Kjenner seg ikke igjen i Frps framstilling

Utdanningsdirektøren i Drammen mener de har god oversikt over trossamfunnenes SFO-tilbud.

Torsdag meldte NTB at Frp, på bakgrunn av en rapport fra et eget innvandringsutvalg, ledet av Sylvi Listhaug, vil foreslå kartlegging og tilsyn med koranskoler i Norge. Dette ble blant annet begrunnet med forhold i Drammen:

– Det har kommet fram at i Drammen har de koranskoler som er drevet på en måte som er ganske skremmende. Barn som lærer ting som ikke er akseptabelt i forhold til norske verdier, sa Listhaug til avisen Dagen.

Les også: Frp foreslår tilsyn med koranskoler

Dette er i så fall ikke noe utdanningsdirektør Lillian Eilertsen kjenner til.

– Nei, vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som tegnes her og mener vi har god oversikt over det som skjer i kommunen. Skulle det være noe så har vi et godt samarbeid med politi og barnevern, sier utdanningsdirektør Lillian Eilertsen i Drammen kommune.

Noen rene koranskoler byen ikke, men både kristne, muslimer og sikher arrangerer ettermiddagstilbud for barn, med matservering, leksehjelp og religionsundervisning.

Det ble derimot slått stort opp i mediene i 2016, da en gruppe drammenselever skulle ha overnattet i moskeen jevnlig. Det hele startet med en reportasje i LO-magasinet Fontene, der de fulgte politiets forebyggingskontakt i møte med en drammensskole. Her var de bekymret for at negativ atferdsutvikling hos noen elever hadde å gjøre med at flere av dem daglig besøkte Det Islamske Kultursenter og noen overnattet også.

Les også: – Det virker som om koranstudier har blitt populært blant jenter

Jevnlig dialog

Lillian Eilertsen mener saken ble overdimensjonert, da det verken handlet om koranskoler som sådan eller noen form for fast overnatting i en moské.

– Vi fanget opp rykter om at noen barn overnattet i moskeen, og dette ville vi undersøke nærmere. Det ble innkalt til et bredt dialogmøte mellom de ulike trossamfunnene og kommunen. De ga oss innsyn og informasjon, og det viste seg at enkelte barn hadde benyttet seg av muligheten til å overnatte, etter å ha deltatt på Det Islamske Kultursenterets SFO-tilbud. Noen hadde behov for leksehjelp de ikke kunne få hjemme, eller tilbrakte tid der på grunn av andre problematiske forhold i hjemmet. Uansett var det ikke grunn til å gå videre med noen bekymringssak overfor trossamfunnet.

Eilertsen forteller at kommunen i ettertid har etablert et godt system for å fange opp bekymringsverdige forhold.

– Vi har jevnlig kontakt med miljøer tett på de ulike trossamfunnene, som Drammen og omegn tros- og livs-synsforum (DOTL), samt politi og barnevern. Siden de forskjellige trossamfunnene også støttes med kommunale midler, som de må søke om, blir deres aktivitet fulgt opp av kommunen også her. Det aller viktigste er likevel informasjonen vi får fra virksomhetslederne ved våre skoler og barnehager, siden de er tett på både foreldrene og barna.

Eilertsen understreker at så lenge det ikke meldes om noen form for usunn aktivitet eller bekymringer, legger de seg ikke opp i trossamfunnenes ettermiddagstilbud for unge. Det har de per i dag ingen grunn til.

– Men hvis Frp vet noe vi ikke vet, håper jeg de informerer oss snarest. Barn skal naturligvis ikke utsettes for opplæring eller aktiviteter som går ut over deres rettigheter. Vi har ikke fått noen indikasjoner om at noe slikt skjer via våre kanaler, men det er mange aktører der ute og vi kan ikke være like tett på alle, konstaterer utdanningsdirektøren.

Hun kjenner ikke til at barn overnatter fast på Det Islamske Kultursenter i dag, og det er ikke meldt inn om bekymringsverdige forhold fra noen innen skole- eller oppvekstfeltet.

Les også: Skjerpet fokus

Liten tillit

– Det kan godt hende det Eilertsen sier stemmer, men jeg har ikke så stor tillit til at de som jobber med sånt evner å ta tak i problemene. Det er så altfor mye berøringsangst. Det blir bare et kappløp i å finne bortforklaringer og unnskyldninger, mener Jon Helgheim, som bekrefter at uttalelsen gjengitt av NTB var basert på saken fra 2016.

– Vi mener det er bekymringsverdig når vi hører om barn som er på koranskolen nesten hele tiden, og til og med overnatter der, i stedet for å sosialiseres sammen med norske barn. Siden vi vet for lite om hva de driver med, ønsker vi en grundig kartlegging av praksis og omfang av koranskolene, ikke bare i Drammen men i hele landet, konstaterer Frps innvandringspolitiske talsmann.