Annonse
Nye runder: Femårsfristen for å si opp kommunens Ticon-avtale i selskapet Marienlyst Utvikling AS går ut i oktober.

Kan trekke seg fra Ticon-avtalen

8. oktober er det fem år siden Drammen kommune undertegnet den omstridte avtalen med Ticon. Rådmannen fraråder å trekke seg da, selv om kommunen kan. Men retten til å gjøre det bør de sitte på, mener han.

Annonse
Lokale nyheter

Det ligger flere forutsetninger i avtalen som følger med opprettelsen av Marienlyst Utvikling AS, selskapet Drammen kommune og Ticon Eiendom AS eier 50/50. En av dem er at det skal skje en endelig regulering innen fem år, med mulighet for å påberope seg bortfall dersom dette ikke oppfylles.

Med to pågående klagebehandlinger kan det spøke for noen endelig regulering før 8. oktober 2017. Den ene klagesaken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende en anmerkning fra Sivilombudsmannen på tolkningen av hvordan hensynet til barn og unge ivaretas, gjør at fremdriften i reguleringssaken er stanset. Det er aksjonsgruppen Redd Marienlyst som har stått for klagen.

LES OGSÅ: - Grunn til å stille spørsmål

En klage til ESA, som går på selve avtalen sett i lys av regler for offentlig anskaffelse, gjør at næringsdepartementet og Drammen kommune sammen må utforme et svar innen fristen 23. juni i år. Det er aksjonsgruppen «Lenge leve Marienlyst», med base i en gruppe småbarnsforeldre, som står bak klagen, fortalte Drammens Tidende i slutten av mai. Gruppen ble dannet i år, mens Aksjonskomiteen «Redd Marienlyst» har kjempet mot planene om boliger på Marienlyst helt siden de ble kjent.

- Det er mange som stusser på denne avtalen. Den ble ikke lagt fram for offentlig anbud, og nærmest «gitt» en privat aktør, sa Thomas Krekling, en av de tre initiativtakerne til aksjonsgruppen, til Drammens Tidende i mai.

LES OGSÅ: Løpet er ikke kjørt

Ticon Eiendom AS har flagget at de ikke vil benytte bortfallsretten, og ber ifølge konstituert rådmann Trond Julin om at Drammen kommune heller ikke gjør dette. Rådmannen anbefaler imidlertid formannskapet å ikke frafalle retten til å trekke seg, når politikerne behandler spørsmålet tirsdag 13. juni.

- Vår anbefaling er at avtalen slik den er regulerer dette på en tilfredsstillende måte, slik at vi kan avvente reguleringsplanen. Vi gir ikke fra oss dette forhandlingskortet, sa Trond Julin idet han presenterte rapporten for 1. tertial for pressen på rådhuset onsdag ettermiddag. Han ser ingen umiddelbare fordeler for kommunen - eller ulemper for noen av partene - ved å si fra seg rettigheten før reguleringsbehandlingen.

"Drammen kommune frafaller på nåværende tidspunkt ikke sin rett til å kreve bortfall av utviklings- og kjøpsavtaler med henholdsvis Ticon Eiendom AS og Marienlyst Utvikling AS ved manglende regulering innen 5 år", lyder forslaget til vedtak.

Marienlyst Utvikling har så langt kostet 26 millioner, hvorav 13 belastes kommunen.

LES OGSÅ: Sp-Lundteigen tar saken til Stortinget

 

Annonse