Kampanje på piggdekk trigger mer vintersykling i Drammen

Interessen for å bruke sykkelen på vinteren øker. Denne uka går fristen ut for dem som vil ha sin piggdekksykkel subsidiert.

Det er politisk vedtatt at flere drammensere skal bytte ut bil med sykkel. Ett av virkemidlene er en kampanje der Buskerudbyen sponser sykkelbruk på vinteren. Nå nærmer de seg 800 syklister som får gratis sjekk av sykkelen samt ett gratis piggdekk – og taket for hvor mange de kan få med, settes innen helga.

– Vi kjenner trykket. Det er veldig bra at så mange har benyttet seg av kampanjen, sier Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudbyen. Rundt 150 flere syklister er med denne sesongen sammenlignet med i fjor. Også syklisttellinger langs elva på Bragernes tyder på at mørketidssyklingen øker.

Antall passeringer fra telleren i Strandveien i oktober og november i år er 15.955, en økning på 15 prosent fra i fjor.

I 2017 var tallet 13.837, mens det i 2016 lå på 9.981. 

Bruker én million i året

– Vi justerte litt ned på hva man får når man er med på kampanjen, blant annet har nå flere piggdekk fra forrige sesong. Vi har også kuttet vår-sjekken, den var gratis forrige sesong. Slik har vi fått plass til å sponse flere syklister, sier Solem. Samarbeidet har én million kroner å bruke på sykkelkampanjer for skoler og befolkningen hvert år i såkalte belønningsmidler, og noe av dette blir altså brukt på kampanjen «Pigg med pigg». I høst har noen av pengene også gått til å dele ut lys til vintersyklistene.

Sist vinter var han ansvarlig for å sponse gratis piggdekk og verksted til 640 syklister, i år blir antallet rundt 800 syklister. Endelig tall får de når kampanjen slutter denne uka.

Vil ha vei-eierne på banen

Som flere i den siste tids debatt på Facebook og i Fremtiden, om brøyting og annen drift som skal bedre framkommelighet på vinteren uttrykker, ser også Solem fram til bedre infrastruktur for syklistene i byen:

– Det må bli mye enklere å vinterdrifte, blant annet. Jeg regner med dette kommer når også sykkelnettet blir oppgradert og bygget ut i årene som kommer. Samtidig jobber vi for mer fokus på sykkel hos dem som eier veiene, sier Solem. Det siste har samarbeidet med kommunen, fylkeskommune og Statens vegvesen mer fokus på nå enn før, mener han. At kampanjen inneholder litt mindre service enn i fjor, bekymrer ham ikke.

– Kommunikasjonen på hvordan kampanjen er skrudd sammen i år har vært tydelig på at det ikke var vårsjekk og -omlegging denne gangen, både på web og plakater. Samt at den lave oppslutningen av vår-delen tidligere år har vist at det ikke var så nødvendig.

Siden oppslutningen har økt år for år: Håper du på større pott til kampanjen neste år, så ikke dere mister potensialet for at enda flere vil prøve?

– Neste år endrer vi kampanjen igjen, eller kanskje vi gjør noe helt annet. Vi har blant annet sett fra lys-kampanjen at det er mange dårlig utstyrte barnesykler. Sykkelbutikkene bidrar også med ønsker og forslag. Det eneste som er sikkert, er at vi vil fortsette å drive attraktive sykkelkampanjer, sier Trond Solem.