Aktoratet: Klare for avspilling av opptak av den hovedtiltalte kvinnen, flere av dem av telefonsamtaler hun gjorde rett etter at hun først ble siktet. (F.v.:) Politietterforsker Johnny Haugen, politiadvokat Hans Lyder Haare, politietterforsker Håvard Sand og aktor Anne Christine Stoltz Wennersten. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Jeg var jo helt irrasjonell

Den hovedtiltalte i det som kalles Norges mest omfattende korrupsjonssak måtte svare på mange vanskelige spørsmål fra påtalemyndigheten torsdag.

– Det føles litt forløsende at saken endelig kommer opp, for dette har preget arbeidshverdagen vår siden høsten 2015, sa kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad, som var en av flere kommuneansatte på tilhørerbenken.

Også flere politifolk hadde møtt opp for å høre kvinnens forklaringer.

En av de sistnevnte mente hun var god til å snakke for seg den første timen, da hun fikk snakke uavbrutt, men at hun fikk tydelige forklaringsproblemer da utspørringen startet.

– Det hun sier lar seg vanskelig forene med bevisene i saken, syntes Kofoed Skramstad.

Ville hjelpe

Den middelaldrende kvinnen så ganske uberørt ut, da hun tok plass ved mikrofonen. Hun sa hun var lei seg for å ha satt tiltakshavere og kollegaer i en vanskelig situasjon, og forklarte at det var to grunner til at hun begynte å ta på seg arkitektoppdrag ved siden av jobben som saksbehandler.

– Da jeg begynte på avdelingen i 2011 sa sjefen at her var det bare å jobbe masse overtid – og det gjorde jeg. Da kunne jeg betale ned gjeld, som jeg satt igjen med etter at mannen min døde, fortere. Men i 2013 ble det slutt på all overtid. Så det var et økonomisk aspekt her, men det var også et ønske om å hjelpe tiltakshavere som kom til kort i møte med kommunen. Jeg syntes mange ble urettferdig behandlet. Byggesak kan være vanskelig nok for etnisk norske, men om du i tillegg kommer fra en annen kultur ...

Den tiltalte beklaget at hun hadde begynt å saksbehandle søknader hun selv hadde tegnet og utformet, men sa hun aldri hadde tatt betalt for å få sakene godkjent – bare for arkitektarbeidet.

Mye dumt

– Jeg tror det hun sier stemmer, mente advokat Svein Duesund, forsvarsadvokat for flere av de involverte tiltakshaverne i saken.

– Hun har rota det til ordentlig, men om det kvalifiserer som grov korrupsjon – vel, det er et annet spørsmål.

I lydopptakene aktoratet spilte av motsa kvinnen uansett flere ganger sine egne forklaringer. Angående samtalene hun ringte rett etter at hun først ble siktet, ble dette for en stor del forklart med at hun hadde fullstendig panikk.

– Jeg sier jo så mye dumt – og er helt irrasjonell. Det er vondt å høre på, sa den tiltalte.