Slik ser de nye automatiske strømmålerne ut.

– Jeg har vært fastlege i 25 år og ville ikke gitt en sånn legeerklæring

Mange har fått fastlegeerklæringer om at de ikke «tåler» de nye automatiske strømmålerne. Flere profilerte leger sier de aldri ville skrevet en slik erklæring.

 

Ny automatisk strømmåler er i utgangspunktet obligatorisk, men rundt 200 personer i Drammensregionen har fått legeerklæring for å få fritak fra å bytte ut sin gamle strømmåler.

Det opplyser Glitre Energi Nett, som har ansvar for å bytte ut målerne i Drammen og omegn. Legeerklæringene må ifølge strømselskapet kunne dokumentere at den nye måleren er til «vesentlig og dokumentarbar» ulempe, ifølge strømselskapet. nettopp dette er problematisk, ifølge flere leger Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med.

Legekritikk

– Vi har ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på at disse nye strømmålerne har noen som helst effekt på folks helse. For min del hadde det ikke vært mulig å lage en erklæring som tilsa at en pasients helse påvirkes av en automatisk strømmåler, sier overlege ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, Wasim Zahid.

Han mener legenes etiske regelverk ikke gir rom for slike erklæringer.

– Ifølge legenes etiske reglement, så skal en legeerklæring inneholde uttalelse fra legen om en persons helsetilstand. Denne uttalelsen skal bygge på undersøkelser og skal være objektiv og nøytral, sier han.

Enkelte leger omgår dette kravet, ifølge Zahid.

– Noen leger skriver at de erklærer at «pasienten mener». Da er det ikke egentlig en skikkelig legeerklæring, den oppfyller ikke kriteriet for å være en legeerklæring basert på de etiske reglene, sier han.

Under grenseverdiene

Han får delvis følge av kommuneoverlege i Nedre Eiker og Øvre Eiker, Anne Hilde Crowo og kommuneoverlege i Drammen, Madli Haaheim-Indseth.

– Jeg har vært fastlege i 25 år og ville ikke gitt en sånn legeerklæring, konstaterer Crowo.

Hennes kollega i Drammen er av samme mening.

– Statens strålevern har informert om at forskningen ikke viser noen høy stråling i det hele tatt, den langt under grenseverdiene. Sånn sett ser ikke jeg at det er noe grunnlag for at det gis legeerklæringer for dette, sier Haaheim-Indseth.

0,3 prosent

– Vi har utført 76 prosent av alle målerbyttene i Drammensregionen. Cirka 68.000 av 90.000 målere er byttet ut, opplyser Ragnhild Ask Connell i Glitre Energi.

Det er kun 0,3 prosent av kundene som har godkjent dokumentasjon, altså legeerklæring, for fritak av målerbytte.

– Av dem som er skeptiske til å installere strømmålere eller har fått fritak, ser vi at rundt 10 prosent ombestemmer seg, og installerer nye målere, opplyser kollega Rune Kvam i Glitre.