Annonse
tar ikke lett det: – Jeg kan ikke ta lett på slike store prosjekter når de har så mange svakheter, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om det nye sykehuset som er planlagt på Brakerøya i Drammen. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Jeg er «fed up» av overskridelser

Stortingsveteran Per Olaf Lundteigen (Sp) spår en massiv kostnadssmell for det nye sykehuset på Brakerøya og krever en ny og grundigere undersøkelse av grunnforholdene.

Annonse
Lokale nyheter

– Jeg ønsker byutvikling i Drammen, men har sittet så lenge i Stortingets kontrollkomité at jeg er «fed up» av overskridelser på offentlige prosjekter. Jeg kan ikke ta lett på slike store prosjekter når de har så mange svakheter, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om det nye sykehuset som er planlagt på Brakerøya i Drammen.

Les også: Dette er planene for det nye sykehuset

Kritikk mot Multiconsult

8. august var Lundteigen i et møte hos Fylkesmannen i Buskerud, hvor det ble fremmet kritikk mot risiko- og sårbarhetsanalysen Multiconsult har skrevet forholdene på sykehustomta på Brakerøya.

Til stede på møtet var også spesialrådgiver i byggeteknikk og kvalitetssikring, Esben Jonsson, som retter flengende kritikk mot Multiconsults analyse.

– Man kommer ikke til noen klar konklusjon om hvorvidt det er for risikabelt eller ei å bygge sykehus på tomta, sier ingeniør Jonsson.

Han mener grunnforholdene er for dårlig analysert og at det ikke er tatt godt nok høyde for våtere og villere vær i framtida i rapporten.

Lundteigen mener Multiconsult bruker vage formuleringer i rapporten.

– Når man ser hvordan de formulerer seg er det rimelig tvetydig, sier han, og stiller seg spørsmålet om hvorvidt dette er gjort for å unngå å stå erstatningsansvarlig dersom det i framtida skulle komme et søksmål mot firmaet.

Lundteigen mener selv det er viktig at en ny risiko- og sårbarhetsanalyse kommer fra en nøytral tredjepart, som ikke har noe å tjene utbygging av et nytt sykehus.

– Vi ble enige hos Fylkesmannen om at de skulle kreve en ny risiko- og sårbarhetsanalyse, sier Lundteigen.

Når Dagsavisen Fremtiden tar kontakt med Fylkesmannen, er det imidlertid ikke noen bekreftelse å få på akkurat det.

– Det skal utarbeides en detaljregulering for området. Fylkesmannen vil på vanlig måte uttale seg til planforslaget når saken legges ut til offentlig ettersyn. Vi har ikke oversikt over fremdriftsplanen for denne konkrete plansaken, sier Eli Kristin Nordsiden, avdelingsdirektør for Kommunal-, justis- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Fare for skred på Brakerøya

– For høy risiko

Lundteigen er selv av den mening at man burde oppgradere det eksisterende sykehuset i Drammen, fremfor å bygge et nytt ute ved fjorden.

– Regelverket for sykehus er det strengeste av alle fordi et sykehus skal kunne fungere uansett hva som skjer. Regelverket er sånn at du ikke kan bygge deg vekk fra risiko. Du kan ikke bygge for å kompensere for risiko, det må være en tomt som ikke har risiko, sier han.

Han ramser opp flere grunner til at det nye sykehuset vil komme til å koste langt mer enn de rundt 10 milliardene som så langt er estimert.

– Her er det utrolig dypt ned til fjellet, som er et fjell som skråner mye, det er vann som går gjennom landmassene, det er veldig ulik kvalitet på massene som ligger der, det har gått en rekke skred ved utløpet av Drammenselva tidligere, og det er synkehull der. I det hele tatt er det et utrolig krevende område, konstaterer Lundteigen.

Han får følge av ingeniør Esben Jonsson.

– Fjellet har veldige helninger og ligger veldig dypt. Man kan ikke ramme pæler der, man må borre, og det blir atskillig dyrere å borre enn å ramme, sier han.

NGI-kritikk

Norges Geotekniske Institutt (NGI) skrev i mai 2016 en vurdering Multiconsults undersøkelse av grunnforholdene på sykehustomta. I denne vurderingen ble det påpekt flere mangler i Multiconsults grunnundersøkelser.

«Trass i en allerede stor mengde av data over grunnforholdene, anser NGI at datagrunnlaget bør forbedres,» skriver NGI blant annet i konklusjonen.

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med Multiconsult, som har valgt å avstå fra å svare på kritikken av rapporten.

Annonse