Inviterer til folkemøte om betongklosser og riving i Drammen sentrum

Audun Engh og Ola Harald Fjeldheim innleder før Ståle Sørensen (MDG) og Ulf Erik Knudsen (Frp) får si sitt.

«Rivende utvikling i Drammen» har Drammensbiblioteket kalt et åpent folkemøte som holdes mandag 29. april kl. 19.

Hvordan utvikle en vital storby hvor nytt og gammelt kombineres? Er Drammen i ferd med å bli en by uten en «gamleby»?

Audun Engh, jurist og og stedsaktivist vil innlede med å belyse «Direktedemokrati i stedsutviklingen». Når betongkassene brer om seg og lokalbefolkningen føler seg overkjørt i byggesaker, har man et behov for en demokratireform i stedsutviklingen, lyder teaseren.

Fortidsminneforeningens Ola Harald Fjeldheim tar for seg verdien av å ta vare på bygningsmiljøer av hensyn til miljøet, klimaet og byen, og vil snakke om bygningsvern i det grønne skiftet og hvordan nytt og gammelt kan tilpasses.

Ståle Sørensen fra Miljøpartiet De Grønne går gjennom rivningsaker og politiske avgjørelser i Drammen de siste seks årene, før han møter Ulf Erik Knudsen (FrP) til panelsamtale om byutvikling og bygningsvern.