Annonse
Foto: Mimsy Møller

– Inspirert av Arne Næss

Annonse
Lokale nyheter

Nina Witoszek

Forskningsleder ved senter for utvikling og miljø ved UiO. Holder foredraget «Finnes det en nordisk humanisme?» på Drammens Museum i kveld

Hva snakker du om på Kulturkveld?

– Jeg skal prøve å svare på tre spørsmål: 1) Finnes det virkelig en nordisk humanisme, eller er det en behagelig mental duppeditt for å massere den nordiske sjelen? 2) Hvis nordisk humanisme eksisterer, hva er dens hovedtrekk, hvem var dens animatører og hvilken rolle har den spilt i nordisk historie? 3) Er humanisme bare for filosofer, eller er den relevant for suksess i business og politikk?

Hvordan ble du interessert i dette fagfeltet?

– Jeg har syslet med forskning som dreier seg om hvorfor noen samfunn lykkes mens andre er kroniske tapere. De nordiske land står høyt på internasjonale rankinglister: Norge er det beste land å leve (i ifølge UNDP), det beste land for mødre, til og med det lykkeligste samfunnet i verden! Er det bare en fata morgana, eller oljerikdom, eller finnes det et dypere, humanistisk kulturelt program bak disse prestasjonene?

Hvilken rolle spiller humanismen framover, satt inn i et globalt perspektiv? Og hva utfordrer dagens humanisme?

– Vi trenger humanisme som aldri før i vår facebokalder. I dag blir alt til en vare eller show, alt er til slags. Vi lever i et konkurransesamfunn som stresser oss til døden for å være ideelle konsumenter eller stjerner. Vi har avhumanisert business, politikk, til og med universiteter. Vi har migrasjonskrise som trenger en gjenfødsel av solidaritet, empati og gjestfrihet. Behøver jeg å si mer?

Som forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, hva gjør du?

– Inspirert av Arne Næss, forsøker jeg å erte og vekke opp mine studenter fra deres dvaletilstand! Jeg leder Arne Næss Chair in Global Justice and the Evironment ved UiO; skriver bøker, underviser på masterkurs, driver med tverrfaglige PhD kurs, internasjonale utvekslingsprogrammer, og samarbeider med amerikanske evolusjonære biologer for bedre å forstå altruismens og samarbeidets rolle i menneskenes historie.

I Aftenposten i vår skrev du i en kronikk om at vi må si fra om «det økende gapet mellom vitenskapsbasert fakta og en følelsesbasert, populistisk politikk som er farlig». Og folk verden over demonstrerte i March for Science. Hvorfor ble det sånn, og tror du populismen vil vedvare?

– Populismen er på fremmarsj i mange land, fra det Trumpianske USA til mitt eget land, Polen – som er et skremmende eksempel på en kulturell og politisk regresjon. Men jeg tviler på at populismen vil vedvare: Både polakker og amerikanere pleier å gjøre det riktige. Til slutt kjemper de for frihet, men ikke før de har utnyttet alle andre muligheter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Modernity on Endless Trial» av Leszek Kolakowski.

Hvem er din barndomshelt?

– Fridtjof Nansen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Nesten alt!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For humanisme og mot autoritære regimer.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke er Albert Einstein.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Henrik Wergeland eller min mann. Jeg har en svakhet for romantiske nordmenn.

Annonse