Annonse
Gro Nyhus og Irene Kildebo var tilstede i formannskapsmøtet da prosess for involvering i det videre arbeidet med Buskerudbyen ble diskutert.

Innbyggerforslag endte i protokoll

Frykten for å legge hindre i veien for samarbeidet holdt både De grønne og posisjonspartiene fra å vedta det de egentlig var enige i.

Annonse
Lokale nyheter

Ap, Sp og SV foreslo i formannskapsmøtet på rådhuset tirsdag å vedta to nye punkter for Buskerudbyens videre framdrift, basert på Aksjonsgruppens innbyggerinitiativ. Det fikk de ikke støtte for.

I stedet sto posisjonen steilt på rådmannens forslag til vedtak, men med en protokolltilførsel om at FrPs alternative forslag og Innbyggerinitiativet utredes.

- Det er en presisering som sammen med det som er uttalt av både administrativ og politisk ledelse, gjør at jeg føler meg trygg på at dette vil bli behandlet slik intensjonen er, sa Jon Helgheim (Frp) om protokolltilførselen Høyre, KrF og FrP foreslo. Venstre har på grunn av varaordfører Yousuf Gilanis permisjon ingen representant i formannskapet, og sto ikke nevnt på forslaget partiets samarbeidspartnere fremmet.

- Vi står nå i en situasjon jeg skulle ønske vi sto i allerede for flere år siden: Nemlig at vi tar på alvor at det fins flere veier til mål. Jeg mener at også vi politikere har hatt dårlig mulighet til å påvirke, da prosessen har foregått mest bak lukkede dører, sa Helgheim,og forsikret at FrP fremdeles ikke var enige i alt som følger med arbeidet med bypakka. Til tross for det, valgte partiets representanter nå å slå en strek over sin tidligere iherdige motstand, forklarte han.
- Vi skal involvere ikke bare politikere, men også innbyggerne ordentlig. Nå vil vi ha prosessen på skinner og se forover og ikke bakover. Derfor går vi for rådmannens forslag, sa han.

- Tynnslitt tillit

Dermed er den offensive ombudsrollen Frp så langt har dyrket, overlatt til Masud Gharahkhani (Ap) og opposisjonen i den komplekse saken.

- Det er sagt at vi skal "pakke om pakka". Da må vi gjøre det tydelig hvordan Drammen kommune skal svare de tusenvis som står bak innbyggerinitiativet. De føler allerede en tynnslitt tillit til kommunen, og ønsker seg klart og i vedtaks form at forslaget deres skal utredes og at det ikke skal settes noe spørsmålstegn ved det, sa Gharahkhani (AP).

Ap foreslo derfor å endre punktet 4, som sa at Innbyggerforslaget fra «Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser», behandles på lik linje med andre innspill i innspills- og høringsfasene. I stedet ønsket Ap, med støtte fra SV og Sp, at det skulle stå:
 
Det vises til utredningsprogrammet: ”Det utarbeides ulike tiltakspakker med utgangspunkt i vedtatt BBP2 av september 2016 og innspill i medvirkningsprosessen slik som Innbyggerforslaget fra «Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser forslag er å anse, skal det gjøres kostnadsberegninger og virknings/effektberegninger for.”  
 
Opposisjonspartiene ville også ha inn et nytt punkt 5, som pålegger kommunen å få utredet et nytt vei-alternativ med direkte kobling av bydelene Konnerud/Fjell med E 18 - uten tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud.

- Sier man at man skal pakke om pakka, men tviholder på de dyreste prosjektene som vi antar er urealistiske og som ikke vi avlaste gjennomgangstrafikken, er det lite igjen å pakke om, sa Gharahkhani. Det nye punktet viser at det ikke er automatikk i hvilke spor det jobbes etter i Drammen, poengterte han.

- Finte

FrP fikk støtte fra flere Høyre-representanter i at prinsippet om konsensus gjennom likelydende vedtak i Buskerudbykommunene er så viktig, at de ikke vil ta sjansen på å sette prosessen i fare. Fredrik Haaning (H) kalte det en valgkampfinte fra Ap, og Tove Paule (H) sa at hun opplevde partene som helt enige - unntatt måten man skal utføre det på.
- Alle her ønsker å få belyst kostnader, om forslagene lar seg gjennomføre og hvilken effekt tiltak vil få. Arbeidet er allerede i gang i buskerudbysekretariatet. Vi skulle gjerne være med på vedtaket, om ikke det ville stanse hele prosessen, sa Helgheim.

Gharahkhani opplever tvert imot at Drammen har fått en utfordring fra de andre kommunene om å ta ansvar for det som omhandler eget område.
- Det som omhandler Drammen må Drammens politikere nesten begynne å mene noe om. Det er også tilbakemeldingen vi får fra partnerne våre, og jeg er ikke redd for at de andre kommunene setter foten ned for anliggender for oss, sa han.
Ordføreren avfeide debatten som underlig og en skinndebatt:
- Vi legger opp til en prosess som er brei som en låvedør og vel så det. Når vi skal behandle denne saken til våren igjen – og har fått smalnet den litt igjen, da vil jeg bli skikkelig overrasket om det er et eneste forslag som er spilt inn som da ikke er vurdert, sa Tore O Hansen (H) og fikk som bonus med seg MDGs Thorbjørn Faber Geirbo over på sin side.

 

Disse første tre punktene i prosessplanen stilte alle partiene seg bak:


1. Bystyret slutter seg til vedlagt utredningsprogram med opplegg for medvirkning for justert Buskerudbypakke
 
2. Tidsrommet for innspillsfasen justeres til perioden 21. august – 29. september. Åpne møter vil bli gjennomført etter stortingsvalget. 2. ATM-utvalget fastsetter utredningsprogrammet, utarbeider høringsforslag og anbefaler forslag til lokalpolitisk sluttbehandling, og gjør eventuelle tilpassinger av prosessen.
 
3. Forslag til justert Buskerudbypakke2 legges fram for endelig behandling i by- / kommunestyrer / fylkesting i mai - juni 2018.

 

Annonse