Kantor Beate Strømme Fevang i Bragernes kirke er sammen med mannen Jørn Fevang primus motor for den årlige Adventsfestivalen i Drammen. Konserter i flere kirker strekker seg gjennom desember måned. FOTO: KATRINE STRØM

Ingen advent uten kor

For medlemmene i Beate Strømme Fevangs korbukett er ikke adventstidens høydepunkt ­nødvendigvis å finne i slutten.

For selv om hele måneden inneholder kjente og kjære toner for Bragernes kirkes guttekor, jentekor, ungdomskor og kantori, står Adventsfestivalens åpningskonsert søndag i en særstilling. Dirigent og primus motor Beate Strømme Fevang og ektemannen Jørn skal sammen lede mer enn 200 stemmer og orkester gjennom et krevende juleprogram, som inkluderer hennes egen julefavoritt «Gaudete», et verk skrevet av Kjell Mørk Karlsen til festivalens tiårsjubileum - som fant sted allerede i 2003.

 

Smittsom julestemning

Noe av hemmeligheten bak den rekordlange festivalens anselige alder, er kombinasjonen av lokal innsats og innslag av profesjonelle toppnavn utenfra, tror Fevang.

- De siste årene har vi sett at konsertene med lokale amatører trekker stadig flere tilhørere, sier hun. Turnékonseptene «Stille natt» og Rein Aleksander har vært gjengangere og sikre trekkplastre i flere år, og Helene Bøksle kommer tilbake i år etter å ha fått lovprisninger i lokalpressen for konserten i fjor.

Lokomotivene finansierer en del av satsingen, og gjør det enklere å fylle på med andre innslag underveis, forklarer Fevang.

 

Fra Wenche Myhre

- Noen tradisjoner følger vi, men det er også nye ting som kommer inn hvert år. Men det er gøy å høre hvordan barna elsker å synge adventsrepertoaret, det gjør vi jo alle, sier hun.

Ungdomskoret som i sommer sang i lokale kirker i New York, kommer så å si rett fra julekonsert med Wenche Myhre i teateret forrige helg til åpningskonserten. Nettopp variasjonen i opplevelser er med på å skape langvarig lojalitet til koret, tror kantoren.

- Både repertoaret og turene vi reiser på bidrar, og at de ser at vi ledere er glødende opptatt av både hver enkelt og helheten. De ser engasjementet vårt, og det vi får tilbake fra dem gir en positiv spiral.

 

VIL UTVIDE

Spiralen fører også mer med seg. Det siste årets lokale debatt om kulturmidler til kirken er foreløpig inne i en tilnærmet seiersrunde, idet det jobbes aktivt for å finansiere kulturaktivitetene bedre, og oppgradere det lille huset bak kirken.

- Vi ønsker oss et oppvarmingsrom, og et godt sted å være. Kirkerommet er flott, men det er få ordentlige oppholdsrom i disse kirkene våre. Både vi som synger her fast og de som kommer på besøk får i så fall nyte godt av det, sier Fevang.

I Drammen kommunes økonomiplan for 2015-18 som bystyret behandlet i går kveld, foreslo Rådmannen å flytte 400.000 kulturstøttekroner fra Drammen Scener AS til kirken.

Mens politikerne diskuterte, utvekslet kanskje kantor Strømme Fevang og kultursjef Tone Ulltveit-Moe sine syn på saken under den store kirke- og kulturfesten i Bragernes kirke. Der sang blant andre jenteaspirantkoret og en gruppe fra ungdomskoret i anledning biskop Per Arne Dahls besøk i Drammen prosti.