– Ikke rart mange studenter sliter

Ny undersøkelse viser at flere enn hver fjerde student har alvorlige, psykiske plager. En av tre føler seg ensom, mens fire prosent har prøvd å begå selvmord.

– Ja, dette er ikke hyggelig lesning. Jeg håper det kan være en vekker for politikerne, slik at de åpner lommeboka for å skaffe den hjelpen som behøves. Hvis man ikke tar tak i dette med en gang, vil det etter hvert komme til å bli veldig dyrt for samfunnet – i form av mange flere uføre, sier Fredrick Bjerke, velferdsansvarlig i campusstyret ved campus Drammen.

Han forteller at han selv kjenner mange studenter som sliter psykisk – og har tidvis hatt det tungt selv også.

Skremmende

– Du vet – bare økonomien er nok til å bringe noen hver av balanse. Med 8.000 i studielån per måned, rekker ikke pengene til stort når minst 5-6.000 går til husleie. Det finnes knapt fulltidsstudenter mer – og dess mindre tid på forelesning, dess mer engstelig blir man for ikke å klare det faglige.

Selv driver Bjerke eget trefellingsfirma for å klare seg. Han gikk tidligere yrkesfaglig linje med skogbruk – og tok så påbygg til generell studiekompetanse – for å komme inn på statsvitenskap.

– For veldig mange er det ikke lett å se for seg hva som skjer etter studiene. Man bekymrer seg for om det vil la seg gjøre å finne en jobb – og hva med et sted å bo? Allerede er det jo umulig å komme seg inn på boligmarkedet alene.

Problematiske tall

Ifølge Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse SHoT, som utføres hvert fjerde år, bruker dagens studenter tre timer mindre på studiene i 2018 enn de gjorde i 2014. Hele 86 prosent jobber ved siden av.

32 prosent er overvektige – mot bare 23 prosent i 2010.

Og mens en av seks studenter slet med alvorlige psykiske plager i 2010, er det nå mer enn hver fjerde (29 prosent). Blant jentene er det én av tre.

Én av fem har bedrevet selvskading og like mange har vurdert å ta sitt eget liv. Fire prosent har prøvd å begå selvmord.

Les også: – Se de sårbare unge

Les også:

På egen hånd

Bjerke mener man nå er nødt til å gå nøye gjennom tallene, for å kunne sette i gang tiltak som faktisk virker.

Og USN bekrefter i en pressemelding at de vil sette sammen en arbeidsgruppe, bestående av Studentdemokratiet, Studentsamskipnaden og USNs ulike tjenestetilbud, som skal analysere seg fram til årsaker og mulige tiltak.

Allerede har universitetet samtaleterapeuter på alle campus – og i sommer ansatte de den første av flere psykologer.

– Vi ønsker å ha et apparat som kan gi studentene støtte til livsmestring. Mange er i en sårbar situasjon, og må kanskje for første gang ta ansvar for økonomi, helse og krevende studier helt på egen hånd, sier direktør i Studentsamskipnaden, Hans Erik Stormoen.

pernille.vestengen@dagsavisen.no