– Ikke hver dag man får tegne sånt

Tre team med arkitekter, ingeniører og landskapsarkitekter presenterte i går sine forslag til ny bybru og ny gang- og sykkelbru i Drammen.

– For egen regning må jeg vel si at hvis du bygger en tredel av ei bru, så kan det vel være lurt å gjøre seg ferdig, humret ordfører Tore Opdal Hansen, før han slapp til arkitektene som har jobbet med utforming av de nye bruene siden februar.

Må gjøre noe

Det er først i september politikerne egentlig skal avgjøre hvorvidt man skal flikke på dagens bybru, for å få den til å holde i noen år til, eller bygge en helt ny bybru, men uansett må i hvert fall en tredel av brua bygges helt om.

Bane NORs planlagte InterCity-utbygging og oppgradering av Drammen stasjon krever nemlig en høyere bru på Strømsø-siden.

En ny gang- og sykkelbru nærmere Holmen har lenge vært et ønske, for å skape en bedre og tryggere forbindelse mellom turveiene lang elvebreddene.

Etter utlysning av parallelloppdrag og prekvalifisering, endte kommunen med tre team, som skulle jobbe fram hver sine konsepter for nye bruer. Opdal Hansen påpekte at dette ikke var noen vanlig arkitektkonkurranse, men en prosess som skal belyse mulighetene og danne et beslutningsgrunnlag for politikerne. Og det var tre vidt forskjellige konsepter som ble presentert i rådhuset i går.

Varierte forslag

– Vi har tegnet to elegante bruer og har lagt vekt på åpenhet, sikt og minst mulig konstruksjon i elva. Bybrua er slank og lav innved land og kraftigere ettersom den hever seg lenger ut. Gang- og sykkelbua har fått en svak s-form, og er en ren stålbro. Begge er utstyrt med rekkverk av hvitlakkerte stållameller, forklarte Peter Aasen, daglig leder i Nuno arkitektur, om team 1-s bidrag.

De gikk for to stramme, rene og horisontale broer, slik at Ypsilon fortsatt skal være den eneste broen som hever seg vertikalt.

Team 2 hadde i stedet satset på en bru som hentet inn buemotivet fra tidligere bybruer, dog med bare to synlige brokar. Gang- og sykkelbrua var en såkalt selvforankret hengebro, ty- delig i slekt med Ypsilon.

Begge bruene kan lages av prefabrikkerte elementer slik at byggeperioden skal ta kortest mulig tid.

– Det er ikke hver dag man får tegne sånt. Vi ser for oss en bybru som belyses og møbleres med benker og blomster, så den blir en virkelig paradegate over elva, forklarte Thor Olav Solbjør, arkitekt og partner i SAAHA.

Ansvarlig arkitekt Lars Martin Dugstad i Alt arkitekter presenterte team 3-s forslag. For Bybrua hadde de latt seg inspirere av motorveibruas bymessige preg og runde søyler, dog i en lettere og mer moderne utførelse.

– Gang- og sykkelbrua er på sin side i en mest mulig transparent utførelse, og vi tenker den kan ha en belysning som endrer seg etter årstidene og hendelser, forklarte Dugstad.