– Ikke forvent noe columbi egg

Hvis du trodde Drammen Høyres nye valgprogram ville svare på hvor veimilliardene skal hentes fra, uten bomring og ny bypakke, må du tro om igjen.

Nye Drammen Høyre legger først fram sitt program i ettermiddag, men Dagsavisen Fremtiden kjenner til at de går utenom hele Buskerudbypakke 2-problematikken (BBP2).

De ramser likevel opp en hel rekke veitiltak de vil prioritere, som ny Svelvikvei og Konnerud-nedføring, flere gang- og sykkelveier, bedre kollektivtilbud med lavere priser, flere parkeringsmuligheter i sentrum, ta igjen etterslepet på vedlikehold av kommunale veier, sikring av skoleveiene, flere pendlerparkeringer – og så videre.

Les også: Slik vil Sp gjøre opp for Buskerudbytiltakene uten bom eller Buskerudbypakke 2

Ingen quick fix

Akkurat som i bomdebatten 25. april kommer dere ikke med noe alternativ til BBP2 og bompengefinansiering, hvordan skal alt dette betales?

– Dette vil vi komme tilbake til senere, og kanskje ikke før uti juni, sier ordførerkandidat Fredrik Haaning.

Når dere tross alt skriver at dere vil ha alle disse veitiltakene, må dere da snart kunne komme med et svar?

– Da vi snudde i bomsaken var det en rask avgjørelse. Vi hadde ikke alt på plass ennå, men det jobber vi med. Uansett – som jeg har sagt gjentatte ganger; uten ni milliarder i bompenger blir det ingen høye smørbrød. Det finnes ingen quick fix, så ikke forvent noe columbi egg. Å si nei til BBP2 innebærer at mange av prosjektene blir borte.

Mer fra staten

Men Svelvikveien vil dere fortsatt finansiere med bompenger, selv om det vil presse bilistene til å kjøre andre veier – så trafikken blir for liten og prisene for høye?

– Ny Svelvikvei er først inne på NTP for 2029,  men vi mener dette haster mer – og at det delvis må brukerfinansieres. I så fall kommer det bommer på alle tilfartsveier, så man ikke kommer utenom, forklarer Haaning.

Han mener ikke det samme er aktuelt for Konnerud, og sier ny nedføring heller ikke nødvendigvis må være det såkalte Tilfartsvei Vest-alternativet - som ligger inne i BBP2.

Selv om det ikke har kommet noen nye løfter om ekstrabevilgninger fra regjeringshold, fastholder Høyre at de fortsatt kan gå med på en byvekstavtale, forutsatt at staten tar en større del av regningen. De vil også jobbe for at staten fullfinansierer prosjekter på riksveistrekninger i kommunen.