Annonse
Idrett først: – Vi støtter det som blir best for idretten, uavhengig av hvor pengene kommer fra, sier styreleder Per Burud i Drammen idrettsråd. FOTO: PRIVAT

Idrettsrådet: Ikke si opp avtalen

Marienlyst: Ryker avtalen med Ticon, forsvinner forutsetningen for kommunens avtale med idretten, advarer styreleder Per Burud i Drammen Idrettsråd.

Annonse
Fremtiden

Debatten som har tiltatt rundt femårsklausulen for avtalen mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling-partner Ticon AS har fått Idrettsrådet (DIR) til å rykke ut.

– Et bortfall av «Ticon-avtalen» vil også føre til at samarbeidsavtalen med idretten blir terminert. Den sikrer idrettens ønsker og behov både på Marienlyst, og ikke minst i forhold til bygging av ny friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug, skriver DIRs leder Geir Skinnes og styreleder Per Burud i en uttalelse mandag.

Idrettstoppene slår fast at en oppsigelse av avtalen kan få store konsekvenser for oppgradering av idrettsanlegg i Drammen, da den er en avgjørende forutsetning for samarbeidsavtalen DIR og kommunen skrev under i april 2014.

Blant løftene er ny multifunksjonshall for skoler og breddeidrett som også skal være arena for eliteseriekamper i håndball og andre større innendørs mesterskap, i tillegg til videreutvikling av dagens Drammenshall. Inntekter fra tomte- og boligsalg på 250–300 millioner kroner skal gå til nye idrettsanlegg, 50 av dem øremerket grunnfinansiering for ny friidrettsbane og -hall på Berskaug, et anlegg som skal stå klart før Marienlyst friidrettsbane stenges og erstattes av en mindre 200 m løpebane på Marienlyst. DIR har også fått garanti for at Marienlystprosjektet ikke skal ha innflytelse på den rullerende planen for bygging av nye idrettsanlegg.

– Etter vårt syn vil Drammens-idretten gå en svært usikker tid i møte med hensyn til finansielle muligheter for en god og tidsriktig oppgradering dersom denne samarbeidsavtalen faller bort, uttaler DIR som representerer 84 idrettslag og 21.592 utøvere.

Er dette et forsvar for avtalen eller en start på en eventuell ny forhandling?

– Vi vil presisere hva idretten taper hvis dette ikke blir noe av. Vi er ganske kyniske sånn, vi er her for idrettens skyld, og 250–300 millioner til idrett er en ønskedrøm for enhver. Hvis den måten vi kan få disse midlene på er gjennom boligbygging på Marienlyst, så går vi for det, sier Per Burud til Dagsavisen Fremtiden.

Hvis utviklingen ikke blir så lønnsom som man tror – eller driftskostnadene for en multihall blir høyere – hvilken sikkerhet har dere da for at alle punkter i avtalen oppfylles for deres del?

– Jeg er redd vi ikke har noen sikkerhet, men vi har heller ikke pådratt oss noen kostnader om det skulle gå slik. Jeg satt i gruppen som utredet det som gjorde at vi sa ja den gangen, og tall senest fra 2015 tilsier at det skal være fullt mulig å drifte en slik hall. Men vi kan selvsagt ikke være sikre – det forutsettes for eksempel at Drammen Scener og andre ikke-idrettslige aktører skal dekke inn 15 prosent av utleie, utover skole og idrett, minner Burud om.

Hallen er planlagt for 8000 tilskuere.

Annonse