– I hvert fall ingen tvil om behovet

Lederen av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, ble utfordret til å kjøre over Holmenbrua og videre utover Svelvikveien.

– Du ser jo hvor slitt og humpete denne brua er, kommenterer ordførerkandidat Fredrik Haaning (H), som lørdag tok på seg jobben som drammenslos da Helge Orten (H) besøkte distriktet.

Han forteller hvordan brua i dag lever på overtid, og at tungtrafikken til og fra Holmen skjer på dispensasjon.

PERNILLE VESTENGEN  Det er kun med dispensasjon fra kravene Holmenbrua fortsatt er i drift. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Ønsker fortgang

Helt siden Høyre forkastet Buskerudbypakke 2 (BBP2), har de kjempet for å finne andre måter å finansiere ny bru og ny svelvikvei på, uten å ta i bruk bompenger. De mener staten må ta en langt større del av regningen enn det BBP2 la opp til, siden Holmenbrua ligger på en riksvei og leder til en nasjonal tømmerhavn.

De innser likevel at det nok vil bli nødvendig å kreve noe fra bilistene.

– Det tror jeg folk i Svelvik kan leve fint med, så lenge prisen er nærmere 14 kroner per passering enn 40. Dette er i hvert fall å foretrekke – framfor å betale bompenger i 10 år for en vei som kanskje ikke kommer, sier Haaning – og minner om at ny Svelvikvei ikke ligger inne før i 2029 i Norsk transportplan (NTP).

Ny havn

Mens Orten ratter rundt hushjørner og en sperring for veiarbeid – like ovenfor Toyotas hovedkvarter, forteller Haaning om hvordan ny Svelvikvei har ligget på tegnebrettet siden 60-tallet.

Nylig ble det klart at Juve pukkverk kan være en aktuell lokalisering for ny tømmerhavn, når dagens tømmerhavn må flyttes fra Lierstranda i 2028. Haaning, som sitter i den politiske styringsgruppen for ny utskipningshavn, håper dette i så fall vil utløse statlige midler og framskynde byggingen av ny veitrasé fra Eik på E18 til Tørkopp på Svelvikveien.

– Men her er ingen beslutning tatt ennå altså, presiserer han.

Økte muligheter

–Ja, det er i hvert fall ingen tvil om behovet, konstaterer komitéleder Orten, under en stans på Juve.

JUVE: Også stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen ble med på turen til Svelvik, dog i egen bil. De tre skulle stå på stand under Svelvikdagene. Her viser hun og Fredrik Haaning Helge Orten (t.v.) hvor den nye tømmerhavna kan bygges ut. Også stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen ble med på turen til Svelvik, dog i egen bil. De tre skulle stå på stand under Svelvikdagene. Her viser hun og Fredrik Haaning Helge Orten (t.v.) hvor den nye tømmerhavna kan bygges ut. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Han mener Svelvikveien bærer tydelig preg av en annen tid, da det var viktigere at veien svingte innom praktisk talt hvert eneste hus – enn rask og effektiv transport av folk, varer og tjenester.

Han kan dog verken love finansiering eller fortgang til veiprosjektene i Drammen.

– Men nå blir dere jo del av region Viken, som vil bli en av landets største og sterkeste regioner. Og med nye ansvarsområder øker også mulighetene. Regionene vil blant annet få overført ansvar for fylkesveinettet, så nå gjelder det for kommunen å rigge for disse prosjektene inn mot rulleringen av NTP, råder Orten.

Haaning mener veibyggingen best kan finansieres via et spleiselag mellom Viken, utbyggere og bilistene – og får medhold fra sin partifelle i dette.

– Når regionene får ansvaret for å organisere veiutbygging, vil nettopp prosjekter som dette nyte godt. Det blir økte muligheter for offentlig og privat samarbeid. Her gjelder det å tenke nytt – og Viken må gripe fatt, sier Orten.