Omkamp: I et åpent brev på Facebook ønsket Venstres gruppeleder Per Martin Berg ny saksbehandling, og fikk blant annet Aps daværende gruppeleder Claes Giljam med på å kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

I dag kan de endre Sande

13 politikere har innkalt til møtet som kan sende Sande til Drammen i stedet for Holmestrand. I dag har bare 12 av dem stemmerett.

Lokale nyheter

Det betyr at flertallet fremdeles ikke er sikret, når kommunestyret i ettermiddag møtes med én enkelt sak på agendaen: Om Sande skal trekke seg fra sammenslåingsprosessen med Holmestrand og Hof, og i stedet ta opp igjen forhandlingene med Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

LES OGSÅ: - Trekker i nødbremsen

– For seint

– Man har selvsagt anledning til å avbryte, fordi det ikke ligger noe vedtak i Stortinge t ennå. Men juridiske og økonomiske konsekvenser av et slikt utfall er ikke mulig å overskue på så kort varsel – et nøkternt overblikk hadde krevd en større utredning. Og dette gjelder ikke bare for Sande, men også for Holmestrand og Hof, sier ordfører Elin Weggesrud (Ap). Etter at brevet kom har hun vært sylskarp i tonen mot utbryterne, og kalt dem useriøse og uten respekt for folkeavstemningene.

– Folkeavstemningen vi selv holdt i fjor ga oss et tydelig råd. Jeg ser ikke grunnlaget for å gå bort fra den, sier hun. Hun er ikke enig i at de økonomiske utsiktene har endret seg nå.

– Jeg skjønner ikke hvor de har det argumentet fra. Vi fikk en kartlegging både i fjor høst og i vår, og jeg undrer meg over at de velger å reagere nå, sier Weggesrud. Heller ikke det faktum at Buskerud og Vestfold skiller lag i regionprosessen er uforutsett, mener hun: – I plattformen har vi et punkt som sier at vi vil søke oss etter hvor Buskerud blir liggende. Og dette vet opposisjonen i Sande. Vi har lagt ned tusenvis av arbeidstimer det siste året, og denne omkampen kommer for seint, sier hun.

Varamann mot partikurs

I 2015 ble Sande tverrpolitiske Bygdeliste dannet, med en felles frontsak: Å bli stående alene, eller slå seg sammen med Vestfoldkommuner lenger sør. Siden den gang har listetopp og Frp-utbryter Per Hartvig Olsen gått ut av lokalpolitikken, og nummer to May Jorun Bjølgerud er langtidssykmeldt og møter ikke jevnlig i kommunestyret. I hennes sted har vara Egil Helge Ekeland møtt, og det er også ham som har skrevet under for partiet på brevet der utbrytergruppen krever ekstraordinært møte.

– Vi hadde en helt annen forventning til dette både når det gjelder økonomi og arbeidsplasser. Der ser det ut til at mer går til Holmestrand, og så skulle vi slippe eiendomsskatten. Det gjør vi med Drammen, sier han.

Fredag er det imidlertid ikke han som er vara, dersom Bjølgerud må melde forfall.

– Jeg stiller selv, men under møtet kan det skje ting som gjør at jeg må trekke meg og vara steppe inn, sier Bjølgerud, som selv er for å gå sørover. Det er også 1. vara Runar Johansen.

– Ja, jeg har stemt etter listas program, og det vil jeg stå på, sier Johansen.

LES OGSÅ: Frp-utbryter får siste ord


– Ikke pent gjort av meg mot partiet

Claes Giljam (69) skjønner det godt om folk føler seg sveket.
– Jeg har stor forståelse for at partikolleger har negative følelser overfor det jeg har gjort. Det er ikke pent gjort overfor partiet. Og jeg skjønner at mange av dem som har stemt for Holmestrand i folkeavstemningen ser det som et svik, sier den profilerte politikeren, som sendte en e-post til partigruppa en halvtime før brevet han undertegnet med Venstre, Høyre, Frp og STBV ble mottatt av ordføreren.
– Det kom som lyn fra klar himmel. Han har ikke nevnt eller drøftet med noen i forkant. En kjempeskuffelse, sier Elin Weggesrud.
Hun peker spesielt på hans engasjement mot det hun kaller ufruktbare omkamper. At han nå er med å legitimere denne, er veldig beklagelig. Selv om vi har visst at han er en ivrig drammensforkjemper, har han gått til valg på vårt program, som anbefaler å gå sydover, samtidig som vi vil forholde oss til folkeavstemningen, legger hun til. Giljam er enig dette, men:
– Jeg har reagert på et sted, og det var på årsmøtet da jeg skrev en årsberetning for gruppa der jeg la fram sterke bekymringer rundt realismen i å øke investeringer og samtidig kutte eiendomsskatt i både Holmestrand og Sande. Men da dette ble behandlet sist i kommunestyret var det opposisjonspartiene uenige om man skulle gå nordover eller sørover. Jeg så ingen mulighet til å gjøre noe med min bekymring, og har sikkert vært litt smågretten innimellom, sier Giljam.
Svaret kom med et stemningsskifte delvis knyttet til en artikkel i Sande avis, der man mente tiden var moden for å sette strek over avtalen med Holmestrand og Hof.
– Det satte i gang noe både blant folk og politikere, som inspirerte flere til å se på saken på nytt, sier han som i samme avis også er blitt kalt «Sandes modigste mann» denne uka.
  – Ja, den har jeg vært inne og likt!
  Uansett utfall av dagens skjebnesvangre møte kommer han til å sitte som uavhengig representant ut perioden, og så gir han seg før neste valg.
  – Jeg blir 70 i år, og dette får greie seg. Jeg vært sosialdemokrat og Ap-mann i 40 år, og det vil ikke endre seg. Det er veldig trasig å forlate politikken etter 40 år slik. Men jeg følte jeg måtte det, sier Claes Giljam.