Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) roste prosjektleder Lisbeth Bakken og Drammen kommune for arbeidet med å redusere uønsket deltid blant ansatte i pleie og omsorg. – Jeg skal ta med meg deres erfaringer og spre dem til andre kommuner, sa statsråden. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Hurra for heltid

Drammen kommune har knekt heltidskoden, ifølge kommunalminister Jan Tore Sanner (H).


Av Silje S. Skiphamn

– Gratulerer med resultatene så langt! Dere har gjort det alle andre snakker om, sa statsråden da han besøkte Drammen i går.

De fem siste årene har Drammen kommune vært med på prosjektet «Sammen om en bedre kommune». Regjeringens mål har vært å redusere uønsket deltid blant ansatte i pleie og omsorg.

Det har Drammen klart. I 2009 var det 536 ansatte i heltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren. Nå har dette tallet økt til 698. Sanner mener de gode resultatene kommer både ansatte, brukere og arbeidsgiver til gode.

Mye tid på vikarer

– At det er de samme ansatte som kommer, har enorm verdi for brukernes trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, sier han.

Lisbeth Bakken har vært prosjektleder, og hun tror en kombinasjon av flere tiltak har vært nøkkelen til suksess. Drammen har blant annet prøvd ut ulike arbeidstidsordninger, gitt ufaglærte mulighet til å ta fagbrev og flyttet ansvaret for å finne vikarer fra ledere til egne bemanningskonsulenter.

– Før kunne lederne bruke halvparten av tida si på å skaffe vikarer. Nå er det redusert til ti prosent, sier Bakken.

Overbooking

Blant dem som jobbet som ufaglærte, men som nå har tatt fagbrev, var den gjennomsnittlige stillingsbrøken 40 prosent. Etter at fagbrevene var i boks, har brøken økt til 85 prosent.

– Og alle har fått den stillingsbrøken de ønsker, sier Bakken.

Andre tiltak som er prøvd ut med hell, er såkalt samarbeidsturnus, hvor de ansatte selv er med på å påvirke når de skal jobbe. Noen driver også med såkalt overbooking, slik at man ikke behøver å leie inn vikarer hvis noen er syke. Lange vakter, oftere helgejobbing og jobbing på tvers av avdelinger er også blant tiltakene.

Statsråden var svært fornøyd med det han hørte:

– Jeg skal ta med meg deres erfaringer og spre dem til andre kommuner.

 

 

– Fortsatt langt igjen

Også Fagforbundet er fornøyd med resultatene, men mener at det fortsatt gjenstår mye før man er kvitt uønsket deltid.

– Utfordringen nå blir å jobbe videre. Vi blir stadig kontaktet av medlemmer som lurer på hvordan de skal få større stilling, sier Janne Lorentzen, hovedtillitsvalgt i Drammen kommune.

– Skal vi rekruttere unge helsefagarbeidere, kan vi ikke operere med deltidsstillinger.

Laila Evensen, bemanningskonsulent og koordinerende verneombud for helse, sosial og omsorg, forteller om skepsis blant de ansatte i starten.

– Men da de begynte å se godene, løsnet det. Samarbeidsturnus gjør det for eksempel mulig å ønske seg fri hvis man skal i bryllup, forteller hun.

Hovedtillitsvalgt Elin Kvarekval Hanssen ser en annen fordel ved de gode resultatene:

– Det viser at den arbeidsmiljøloven vi har, er fleksibel nok, fastslår hun.