Hundrevis på venteliste

Sykepleie-studiet i Drammen er populært. Per nå står 758 personer på venteliste for å komme inn på studiet, ifølge tall fra Samordna opptak, mens 628 personer har fått tilbud om studieplass ved sykepleiestudiet i Drammen. Poenggrensen for å komme inn er på 47,3. Totalt har 11.490 personer fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og studiestarten ved Universitetet er 12. august. 11. august arrangerer USN åpen søndag for de nye studentene.