Annonse
Foto: Privat

Hjelper folk ut i jobb

Annonse
Lokale nyheter

Kari Hilde Høvik (49)

Drammensdame ny administrerende direktør i JobLearn

Hva er JobLearn, hva gjør dere og for hvem?

– JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft, hovedsakelig på oppdrag fra Nav. Gjennom bred kompetanse og solid kunnskap om arbeidsmarkedet, har over 100.000 mennesker blitt hjulpet på vei mot jobb siden 2003. JobLearn tilbyr mange ulike typer jobbsøkerkurs, felles for disse er en målsetting om å få folk ut i jobb. JobLearn har hovedkontor i Oslo, og finnes ellers i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland og Hordaland. Over 150 dedikerte medarbeidere jobber daglig med koblingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, på 19 steder.

Hvorfor sa du ja til denne jobben?

– Det som motiverer meg i denne rollen er samfunnsoppgaven JobLearn representere. Det å jobbe for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. På oppdrag fra Nav hjelper vi deltakere ut i jobb gjennom ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser. I tillegg er JobLearn er en del av en utdanningsfamilie. Våre eiere er Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 skoler og virksomheter i Norge og Sverige. Dette synes jeg er utrolig spennende, og ser at vi kan hente mange synergier fra hverandre.

Jobber dere kun via Nav, eller også andre selskaper?

– Vi ønsker å bli en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin bedrift. I tillegg har vi et tett samarbeid med næringslivet. Et arbeidsmarked i konstant endring krever at vi hele tida kan tenke nye kreative løsninger for å møte deltakernes og arbeidsmarkedets behov. Vi ønsker at vi med alle våre kompetente medarbeidere kan spille en viktig rolle med å få flest mulig inn i, eller tilbake til arbeidslivet – det betyr også at vi i JobLearn stadig må omstille oss for nye oppgaver.

Hvem er deres brukere/kunder?

– Hovedkunden vår er Nav. Vi holder kurs eller individuelle prosesser for mennesker som mottar forskjellige stønadsordninger, med mål om å bistå de inn, eller tilbake i arbeidslivet.

Hva er de største utfordringene for folk som ikke har jobb/mistet jobb?

– Det vi driver med er også så utrolig viktig for enkeltpersoner. Jeg har selv vært utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, og dette gjorde mye med meg. Det påvirket min selvfølelse, selvtillit og min identitet. Dette tror jeg flere som har vært, eller er utenfor arbeidslivet kan kjenne seg igjen i. Jeg mener at å komme inn i, eller tilbake til arbeidslivet, er mye mer enn «bare en jobb». Det skaper store og viktige ringvirkninger for den enkelte.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tilværelsens uutholdige letthet, av Milan Kundera

Hva gjør deg lykkelig?

– Mye; Familien, en god bok, venner, reiser, å møte mennesker.

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg drømte jeg å være hun lyshåra i Abba.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser sjokolade og lakris!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot urettferdighet. For arbeidsmuligheter for alle. For ungdom.

Er det noe du angrer på?

– At vi ikke tok et studieår i utlandet når ungene var små.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Barack Obama – jeg elsker Barack Obama! Jeg hadde forresten et hyggelig heismøte med en av våre deltakere i dag tidlig, he made my dag!

Annonse